Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
STRATIS
αμεσο κλεισιμο ολων των γραφειων ΕΟΤ Εξωτερικου και ενταξη ενος τουλαχιστων υπαλληλου σε ολες μας τις πρεσβειες & προξενεια ,ανα τον κοσμο…Υποχρεωτικη χρηση του πορταλ visitgreece.gr.
 
 
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ἡ προτεινόμενη ρύθμιση δὲν ἀντιμετωπίζει τὰ προβλήματα τὰ ὁποῖα προκάλεσε ἡ πρὸς ἀντικατάσταση παράγραφος 4 τοῦ ἄρθρου 13, διότι:α) οἱ δηλούμενες στὸ ΞΕΕ τιμές δὲν εἶναι αὐτές «…τοῦ δικλίνου δωματίου μετὰ λουτροῦ ἄνευ λοιπῶν ἐπιβαρύνσεων…» ἀφοῦ ὑποχρεωτικῶς περιλαμβάνουν καὶ τὶς ἐπιβαρύνσεις (δημοτικῶν φόρων καὶ τελῶν κ.λ.π.)β) εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ σύγχρονη ξενοδοχεία στηρίζεται καὶ ἀσκεῖται μέσω συμβάσεων ξενίας (allotment ἢ commitment) τὸ ἀντάλλαγμα τῶν ὁποίων (ἄρα καὶ τὸ ἔσοδο τοῦ ξενοδοχείου) εἶναι παντελῶς ἄσχετο στὶς περισσότερες περιπτώσεις μὲ τὶς δηλωθεῖσες στὸ ΞΕΕ τιμές δωματίων.γ) δημιουργεῖ ἀδικαιολογήτως, σὲ βάρος τῶν ξενοδοχείων ἐντυπώσεις περὶ προνομιακῶν ρυθμίσεων, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ προηγούμενα σχόλια.δ) διατηρεῖ τὴν προφανῆ ἀνισότητα, νὰ πληρώνει μεγαλύτερο ἀντάλλαγμα ξενοδοχεῖο μεγαλύτερης δυναμικότητας σὲ κλῖνες τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ κάνει χρήση τοῦ συνόλου ἀλλὰ μόνο μέρος τῆς ἐκτάσεως αἰγιαλοῦ -παραλίας ἐπὶ τῆς ὁποίας προβάλλεται, ἔναντι ὁμόρου ξενοδοχείου μὲ λιγώτερες κλῖνες τὸ ὁποῖο ὅμως ἐπιθυμεῖ καὶ χρησιμοποιεῖ μεγαλύτερη ἔκταση αἰγιαλοῦ παραλίας./ Κατὰ τὴν γνώμη μου καὶ λαμβάνοντας ὑπ’ὅψιν ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὴν ratio τῆς πρόβλεψης τοῦ νόμου περὶ ἀνταλλάγματος σ’ ὅποιον ποεῖται χρήσιν αἰγιαλοῦ καὶ παραλίας, ἀφ΄ἑτέρου δὲ ὅτι ἔχει γενικευθεῖ ἡ ἐφαρμογῆ τοῦ συστήματος ἀντικειμενικοῦ προσδιορισμοῦ τῆς φορολογητέας ἀξίας τῶν ἀκινήτων, εἶναι ἀποτελεσματικώτερο, ἀπλούστερο καὶ δικαιώτερο ἀντί τῆς προτεινόμενης ρυθμίσεως νὰ θεσπισθεῖ ἡ ἑξῆς διάταξις: «Το αντάλλαγμα, για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην Τ.Δ.Κ. σε όμορα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα το οποίο καταβάλλεται στο Δημόσιο, υπολογίζεται μὲ ποσοστό 5% ετησίως επί της αξίας της παραχωρουμένης εκτάσεως αιγιαλού ή παραλίας, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν.1249/1982(ΦΕΚ 43 Α’), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, η αξία της παραχωρούμενης ἐκτασης αιγιαλού -παραλίας υπολογίζεται με βάση τις τιμές ανά τετραγωνικού μέτρου που καθορίζονται από τις εκδιδόμενες σύμφωνα με το άρθρου 32 παρ.1 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α΄ 58) υπουργικές αποφάσεις.»