Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κω-στας
Μπορείτε να προσδιορίσετε ποιες μαρίνες αφορά; Αφορά φλοίσβο, ζέα, άλιμο, άγιο κοσμά, γλυφάδα, λαύριο και λοιπές μαρίνες αττικής; Είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να προσβληθεί στο ΣτΕ;