Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.
Οι ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ επιχειρήσεις επιπλωμένης τουριστικής κατοικίας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 557/1987, μπορούν να ενταχθούν ως επιχειρήσεις ενοικιαζομένων διαμερισμάτων μέχρι την κατηγορία δύο (2) κλειδιών με το καθεστώς του νόμου 3190/2003.
 
 
Αριστείδης Στρατάκης
Συμφωνούμε με την πρόταση του ΣΕΕΔΔΕ-υπάρχουν εκατοντάδες ενοικιαζόμενα-Διαμερίσματα που έχουν μικρή δυναμικότητα αλλά με ψηλό λειτουργικό επίπεδο (εγκαταστάσεις-εξοπλισμός) από ένα έως δύο διαμερίσματα (νέες κατασκευές)αλλά δεν μπορούν λόγω της υψηλής βάσης των μορίων (5001 ελάχιστο για 3 κλειδιά)να αδειοδοτηθούν, τα οποία σημ ειωτέον προσφέρουν αποδεδειγμένα αναβαθμισμένο προϊόν.ΠΥΤ Κρήτης
 
 
Παραβαλος Μιχάλης
Τρία ερωτήματα. Με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα πρόστιμα και δυστυχώς δεν θίγεται σε αυτό το νομοσχέδιο πως θα εισπράττεται το πρόστιμο? και αυτο το αναφέρω λόγω των συνεχών προσφύγων που δύναται να κάνει ο επιχειρηματίας.Τι θα γίνει σε οικόπεδα που υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες ακινήτων και λόγω δουλειάς δρόμου δεν θα έχουν συμφωνήσει στη χρήση του δρόμου απο πολλούς και συχνά διερχόμενους πελάτες.Πως θα είναι δυνατός ο οποιοσδήποτε έλεγχος απο τον Εοτ αφού λόγω οτι δεν θα είναι χαρακτηρισμένη τουριστική επιχείρηση θα απαιτείται εισαγγελική παραγγελία για να εισέλθει κάποιος στην οικία και πως ειναι δυνατόν απο ένα μισθωτηριο να εντοπισθεί μια έπαυλη σε ένα νησί χωρίς οδούς και αριθμούς?Ευχαριστώ πολύ.
 
 
Nicklyt
Στο άρθρο 2γ ορθώς προβλέπεται ότι «Η επενδυτική δαπάνη των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση τμημάτων δεν μπορεί να υπάγεται στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας»Επειδή όμως πιθανώς ήδη υφιστάμενα και λειτουργούντα ξενοδοχεία να επιθυμούν (ή να επιθυμήσουν στο μέλλον) για διάφορους λόγους, να καταστούν ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, εάν φυσικά πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, το λογικό θα ήταν αυτό να τους επιτρέπεται, μόνο όμως μετά την πάροδου ικανού διαστήματος από την ημερομηνία της επιδότησης, π.χ. πέντε ή έξι έτη (όσα εν πάσει περιπτώσει ορίζονται ή και θα οριστούν με τον 3908 ότι πρέπει να παρέλθουν προκειμένου η τουριστική εγκατάσταση να είναι πάλι επιλέξιμη προς επιχορήγηση)Προτείνεται λοιπόν η προσθήκη εδαφίου ως ακολούθως:«Ξενοδοχεία τα οποία έχουν ήδη υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του 3299/04 ή του 3908/11 είναι δυνατόν να καταστούν ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, εάν πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, εφόσον παρέλθουν πέντε έτη από την δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής τους λειτουργίας»
 
 
Στέφανος Πούλιος
«2. α. Η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται σε όλα τα οικόπεδα,ανεξαρτήτως εμβαδού, και στα γήπεδα με ελάχιστο εμβαδόν 50.000 τ.μ.»Προφανώς εννοείτε για τα εντός σχεδίο όταν λέτε «όλα τα οικόπεδα ανεξαρτήτως εμβαδού» και όχι στα εκτός….