Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ
Άρθρο 3: Ρύθμιση Υπηρεσιακών Ζητημάτων ΕΟΤ. Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν εσωτερική ανακατανομή αρμοδιοτήτων στις οργανικές μονάδες του ΕΟΤ. Η ρύθμιση αυτή είναι πρόχειρη και αποσπασματική. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποσυρθεί. Η ρύθμιση των υπηρεσιακών ζητημάτων του ΕΟΤ θα πρέπει να ενταχθεί σε ειδική κανονιστική πράξη (προεδρικό διάταγμα) με την οποία θα προβλέπονται συνολικά τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΟΤ.Στο άρθρο αυτό τροποποιούνται διατάξεις του Π.Δ. 343/2001, ενώ αυτές έχουν ήδη αντικατασταθεί με νεότερες (άρθρο 4 παρ 6 του Ν. 3270/2004, ΦΕΚ 187/Α/11-10-2004 και άρθρο 32 του Ν. 3498/2006, ΦΕΚ 230/Α/24-10-2006), οι οποίες έχουν μεταφέρει αρμοδιότητες της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΤ στις ΠΥΤ και δεν μπορούν να ασκηθούν πλέον από κεντρική υπηρεσία σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή της αποκέντρωσης.
 
 
Μπέττυ Χατζηνικολάου
Η πρόβλεψη τουριστικών ακολούθων, που θα προσλαμβάνονται από τους πρέσβεις ή προξένους (!) και θα υπηρετούν στις πρεσβείες, οδηγεί σε σύγχυση του έργου των πρεσβειών με αυτό του ΕΟΤ στο εξωτερικό. ΄Ετσι, θα υπάρχουν γραφεία εξωτερικού, έστω και μονοπ΄ροσωπα, που δεν θα συνδέονται υπηρεσιακά με τον ΕΟΤ και δεν θα ακολουθούν κατ’ ανάγκην τις κατευθύνσεις της Επικοινωνίας της Χώρας στο Εξωτερικό. Λογικό είναι οι συγκεκριμένοι ακόλουθοι, που θα προσλαμβάνονται (με μη καθοριζόμενα από το ΣΝ προσόντα), να ακολουθούν τις οδηγίες των προϊσταμένων τους, οι οποίοι όμως, ως διπλωματικοί υπάλληλοι, δεν διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία τουριστικού μάρκετινγκ, ούτε άλλωστε οφείλουν. Γι αυτό σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα το τουριστικό μάρκετινγκ δεν είναι δουλειά των πρεσβειών.Τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό οφείλουν να είναι μονάδες marketing, κάτι που δεν συνάδει με το έργο και τον τρόπο λειτουργίας των πρεσβειών. Πρόκειται ουσιαστικά για επαναφορά του θεσμού των επί θητεία προϊσταμένων των Γραφείων Εξωτερικού, θεσμού που επιτρέπει κατά καιρούς την πρόσληψη «ημετέρων» με αδιαφανή κριτήρια και χωρίς τα αναγκαία προσόντα. Επί πλέον, θα έχουμε θεσμοθετημένη σύγκρουση αρμοδιοτήτων ΥΠΕΞ και ΥΠΟΤ, από την οποία μόνο ο Τουρισμός δεν θα ωφεληθεί.Εξ άλλου, η προβλεπόμενη εποπτεία του ΥΠΟΤ (και όχι του ΕΟΤ) επί των ακολούθων διασπά ακόμη και το αντικείμενο της Επικοινωνίας (Διαφήμιση και Δημόσιες σχέσεις) που τελικά υποτίθεται είναι το μόνο, που παραμένει άθικτο στον ΕΟΤ, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλους τους ευρωπαϊκούς Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού- ΝΤΟ (αντίθετα ισχυρά υπουργεία, με τον κύριο όγκο των αρμοδιοτήτων, υπάρχουν μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες).
 
 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΔΙΑΜ/ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
• Άρθρο 10- Ιαματικός Τουρισμός Στην προσπάθεια για αναβάθμιση των υπηρεσιών των επιχειρήσεών τους πολλοί επιχειρηματίες κατασκευάζουν χώρους SPA.Λόγω των πολλών παραμέτρων όμως που ορίζει ο νόμος, αναφύονται αγκυλώσεις και απροσπέλαστες δυσκολίες που καθιστούν αδύνατο αυτόν το σχεδιασμό. Προτείνουμε να αλλάξουν για όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα οι διαδικασίες αδειοδότησης λειτουργίας SPA, κάνοντας χρήση του συγκεκριμένου κωδικού της εφορίας «μη θεραπευτικού μασάζ», ορίζοντας τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται για το χώρο και κάνοντας αποδεκτό οποιοδήποτε πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής έχει ο εργαζόμενος.Εξάλλου η φύση των παροχών που ζητάει ο επισκέπτης δεν απαιτεί ειδικές ιατρικές γνώσεις παρά μόνο γνώσεις που ο κάθε πτυχιούχος κατέχει.
 
 
Bαλεντίνος Οικονόμου
Ως προς τους Τουριστικούς Ακολούθους, υπήρξε πρόβλεψη σύστασης Τμήματος Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία χρηματοδοτείται από το κράτος και απο κοινοτικά κονδύλια, από την οποία αποφοιτούν στελέχη υψηλής κατάρτισης του Δημοσίου. Έχουν υπάρξει ήδη 4 σειρές αποφοίτων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί άρτια ως προς αυτόν τον σκόπο. Θα πρέπει να υπάρξει ειδική μνεία σε αυτούς και να συμπεριληφθούν με βαθμό προτεραιότητας στο εν λόγω νομοσχέδιο.