Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Maurice Love
Οι ιδιοκτήτες βίλα έκαναν πάντα ό, τι θέλουν – προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν τον νόμο. Τώρα θα τους εμπιστεύονται να περιοριστεί σε 3 μήνες?