Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Περσεφόνη Τρίχα
Στο άρθρο 8, που αφορά τη σύσταση της Διυπουργικής Επιτροπής, να συμπεριληφθεί στις αρμοδιότητές τους, η επικαιροποίηση της Τουριστικής Νομοθεσίας η οποία απαιτεί συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, για να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος. Επίσης στο άρθρο 8.1.α), να αναφέρεται σαφώς η συμμετοχή των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του ΕΟΤ στη μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού θεμάτων Τουρισμού και διαχείρισης κρίσεων.Ορισμένες ΠΥΤ έχουν πάνω από μισό αιώνα ζωής και εμπειρίας στον Τουρισμό ενώ οι περισσότεροι προϊστάμενοι των ΠΥΤ εργάζονται και υπηρετούν το αντικείμενο για περισσότερο από 25 συνεχόμενα χρόνια. Η τεχνογνωσία τους μπορεί να φανεί χρήσιμη στους τοπικούς φορείς.
 
 
Καραφωτια μαργαριτα
To ίδιο εάν ειναι δυνατόν να ισχύσει και σε μικρά χωριά ορεινά. Διότι εξ ίσου και παράλληλα υπάρχει και ο χειμερινού τουρισμ´ος με τα αντίστοιχα προβλήματα των καταλυμάτων του