Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
STRATIS
πολυ σωστα,αν και αργησατε …Μενει τωρα η εξισωση με το εργο των ΚΤΕΛ ΑΕ,οπου υπαρχει σαφης διακριση εις βαρος των τουρ.επιχ/σεων.
 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η πρόσληψη επιτόπιου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι απαραίτητο να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά κριτηρίων, όπως για παράδειγμα τις ανάγκες της εκάστοτε τουριστικής αγοράς, ώστε να καθορίζεται και ο απαιτούμενος αριθμός του προσωπικού.Επιπλέον, το προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα εκείνα τυπικά προσόντα, που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κάθε Γραφείου, μεταξύ των οποίων και η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να υπηρετήσουν, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία με τους τουριστικούς παράγοντες της αγοράς (tour operators, τουριστικά πρακτορεία, κλπ).Γενικότερα, η στελέχωση των γραφείων πρέπει να γίνεται βάσει ενός συνολικού κανονισμού λειτουργίας, στον οποίο να περιλαμβάνεται και λεπτομερής περιγραφή καθηκόντων του κάθε υπαλλήλου.Αναφορικά με τους τουριστικούς ακολούθους, το 2005 συστάθηκε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης το Τμήμα Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι απόφοιτοι των εκπαιδευτικών σειρών του Τμήματος, που ήδη στελεχώνουν τους Τουριστικούς Φορείς της χώρας (Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, ΟΤΕΚ), διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του διεθνούς τουριστικού περιβάλλοντος.
 
 
Γιάννης
Γιατί ειδικά στα νησιά? Διάβασα ένα νομοσχέδιο μονόπλευρο σχεδόν κατά αποκλειστικότητα για Νησιά και Αθήνα, πραγματικά μόνο σκοπιμότητες κρύβει. Φιλικά ένας μηχανικός
 
 
Bαλεντίνος Οικονόμου
Ως προς τους Τουριστικούς Ακολούθους, υπήρξε πρόβλεψη σύστασης Τμήματος Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία χρηματοδοτείται από το κράτος και απο κοινοτικά κονδύλια, από την οποία αποφοιτούν στελέχη υψηλής κατάρτισης του Δημοσίου. Έχουν υπάρξει ήδη 4 σειρές αποφοίτων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί άρτια ως προς αυτόν τον σκόπο. Θα πρέπει να υπάρξει ειδική μνεία σε αυτούς και να συμπεριληφθούν με βαθμό προτεραιότητας στο εν λόγω νομοσχέδιο.
 
 
ΕΜΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
O όρος Τουριστικός Ακόλουθος θα πρέπει να είναι κοινός, τόσο για τους Προϊσταμένους εν ενεργεία Γραφείων Εξωτερικού, όσο και για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα στελεχώνουν τις ελληνικές Αποστολές της αλλοδαπής, ούτως ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση αρμοδιοτήτων. Οι θέσεις των Τ.Α. θα πρέπει να καλύπτονται αποκλειστικά από υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ε.Ο.Τ. με απόσπαση. Η πρόσληψη επιτοπίου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για Τ.Α., ή η σύναψη συμβάσεων με ανάλογο νομικό καθεστώς σύμφωνο με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης θα ενίσχυε παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, όπως είναι ο νεποτισμός, η αδιαφάνεια και το πελατειακό κράτος. Πρέπει να προβλεφθεί μοριοδότηση για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ), Τμήματος Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι στελεχώνουν τις υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού και του Ε.Ο.Τ. και έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα τουρισμού, και ειδικότερα τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης, τουριστικής οικονομίας και μάρκετινγκ ώστε να δύνανται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου διεθνούς τουριστικού περιβάλλοντος. Απαραίτητα τυπικά προσόντα των μόνιμων υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τις Αποστολές Εξωτερικού: 1)Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού 2) ΤΕ, σε περίπτωση που οι προκηρυσσόμενες θέσεις δεν συμπληρώνονται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θεωρείται επιπλέον προσόν. Για την αντιμετώπιση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης, η απόσπαση υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. σε Υπηρεσία Εξωτερικού, ακόμη και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, άλλως αναιρεί το χαρακτήρα του έκτακτου και επείγοντος. Το χρονικό διάστημα του ενός έτους πρέπει να αντικατασταθεί από μία περίοδο 2-3 μηνών. Η στελέχωση των Γραφείων Εξωτερικού από επιτόπιο προσωπικό θα πρέπει να βασίζεται σε έναν κοινό κανονισμό λειτουργίας, στον οποίο να περιλαμβάνεται σαφές προσοντολόγιο και λεπτομερής περιγραφή καθηκόντων της εκάστοτε θέσεως προς πλήρωση. Η άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία εδρεύει το Γραφείο Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού, παράλληλα με την αγγλική, ώστε να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητές του και στις απαιτήσεις των επαφών του με τοπικούς τουριστικούς παράγοντες και κοινό.