Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Πρόδρομος
Τι ακριβώς θα εξυπηρετήσει η προαιρετική λειτουργία κάποιων καταστημάτων όλες τις Κυριακές του έτους, από τη στιγμή που: 1. Το μόνο που θα αλλάξει θα είναι τα ψώνια του Σαββάτου να γίνονται το πολύ-πολύ σε δύο δόσεις: μισά το Σάββατο, μισά την Κυριακή. Αυξάνεται ο τζίρος; Όχι! 2. Θα προκληθεί αναστάτωση στους ιδιωτικούς υπαλλήλους που μια Κυριακή είχαν οι άνθρωποι να καθίσουν, τους την αφαιρούμε κι αυτήν; 3. Μεγάλο μέρος του κόσμου για λόγους πίστης στην αγία εντολή της αργίας της εβδόμης ημέρας (για τους Χριστιανούς της Κυριακής=της ημέρας του Κυρίου) ή για λόγους παράδοσης κάποιοι, δεν θα ψωνίζουν τις Κυριακές. 4. Οι επιχειρήσεις τελικά θα έχουν περισσότερα λειτουργικά έξοδα που δεν θα καλύπτονται από τα λιγοστά έσοδα της Κυριακής και επομένως θα βγουνν ζημιωμένες! 5. Καταλύουμε την πατροπαράδοτη Κυριακάτικη μεσημεριανή σύναξη της οικογένειας, που είναι η μόνη που έχει μείνει να κρατάει ενωμένες τις οικογένειες. Αν οι μισοί εργάζονται και οι άλλοι μισοί είναι για ψώνια, πως θα κρατηθεί ο συνεκτικός δεσμός του κυττάρου της κοινωνίας που είναι η οικογένεια; Για όλους τους παραπάνω λόγους και για να μην γινόμαστε περισσότερο προκλητικοί ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι απέναντι στο έλεος του Μεγαλοδύναμου Θεού που είναι ο μόνος που μπορεί να μας βοηθήσει στην περίπωσή μας, καλύτερα είναι να μην επεκταθεί στην Κυριακή το ωράριο των καταστημάτων.
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΕΠΕ)
Η παράγραφος 4 του άρθρου πρέπει να διαγράφει, διότι τα πρόσθετα διοικητικά μέτρα προϋποθέτουν ποινική καταδίκη του φυσικού προσώπου που δε μπορεί να επηρεάζει άλλα φυσικά πρόσωπα στην άσκηση της οικονομικής τους δραστηριότητας. Για τις περιπτώσεις αλλοίωσης αποτελέσματος αντλιών υπάρχει η διάταξη του άρθρου 10 του παρόντος, η οποία είναι επαρκής. Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 7, ως εξής: «7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις παραβάσεις του άρθρου 10.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΝα προστεθεί παράγραφος 7, διότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος είναι οι αυστηρότερες που προβλέπει ο Κώδικας και θεσπίζουν αυτοτελή διαδικασία αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία κρίνεται επαρκής για την αποτροπή των προβλεπομένων στο άρθρο αυτό παραβάσεων, χωρίς την ανάγκη να εφαρμόζεται και η διαδικασία των παραγράφων του άρθρου 13.