Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
1. Στην χρονική αὐτή στιγμή, τό ἂνοιγμα τῶν καταστημάτων τίς Κυριακές δέν θά προσφέρει τόνωση στήν ἀγορά. Τό πρόβλημα εἶναι ἡ χαμηλή ἀγοραστική δύναμη. Δέν εἶναι ἡ κυριακή. Ὃπου ἒχει ἐμπορικό ἐδιαφέρον, ἢδη τό ἂνοιγμα τίς κυριακές γίνεται, οὒτως ἢ ἂλλως. 2. Ἀντίθετα εἶναι πολύ πιθανό οἰ μικρότεροι καταστηματάρχες νά πιεστοῦν, καθώς τά ἐμπορικά κέντρα θά ἀπορροφήσουν τόν περισσότερο κόσμο, καθώς θά συνδιαστεῖ μέ τή μορφή τῆς ἐξόδου, ὃπως ἂλλωστε γίνεται καί τό Σάββατο. 3. Ἐπίσς εἶναι καλό ἠ οἱκογένεια νά ἒχει τήν εὐκαιρία νά βρίσκεται μαζί τουλάχιστον μιά μέρα τήν ἑβδομάδα, τήν Κυριακή, μετά τήν τρεχάλα τῆς ἑβδομάδας καί νά μην τρέχει στήν ἐργασια καί πάλι ὁ ἓνας ἢ ὁ ἂλλος γονιός ἢ καί οἱ δύο. 4. Τέλος ἠ Κυριακή εἶναι θρησκευτικά ἀργία. Καλό θά ἦταν νά τό σεβαστοῦμε αὐτό, καθώς δέν ἒχουμε σχεδόν κανέναν λόγο νά μᾶς ἀναγκάζει νά τό ἀγνοήσουμε… 5. Κατ’ ἐξαίρεσιν, βέβαια, ἐλάχιστες κυριακές τό χρόνο, μπορεῖ τά καταστήματα, κατ’ οἰκονομίαν, νά εἶναι ἀνοιχτά.
 
 
Χρήστος
Πολύ αρνητική η συγκεκριμένη ρύθμιση και, βέβαια, χωρίς νόημα…Το πρόβλημα του κόσμου δεν είναι ότι θέλει να ψωνίσει την Κυριακή και βρίσκει κλειστά τα μαγαζιά,αλλά ότι μονίμως, Κυριακές και καθημερινές, βρίσκεται με άδειες τσέπες!Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, που έχει «στεγνώσει» προ μηνών, είναι το πρόβλημα και όχι η αργία της Κυριακής. Εξάλλου, είναι μια μέρα ιερή και παραδοσιακά αποτελεί αργία για εμάς τους Ορθοδόξους Έλληνες και οι καταστηματάρχες είναι άνθρωποι που χρήζουν αναπαύσεως και αναψυχής έστω και μία ημέρα,ειδικά κατά τις κουραστικές εβδομάδες των εορτών.
 
 
Ηλίας Σέρβος
Απαράδεκτο μέτρο.Θα καταστρατηγηθούν ακόμη περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Ήδη η πλειοψηφία των εργαζομένων δουλεύουν είτε ανασφάλιστοι, είτε με ωράριο μεγαλύτερο των 40 ωρών. Φανταστείτε τι έχει να γίνει αν υποχρεώνονται να εργάζονται κα τις Κυριακές. Όσον αφορά τους μικρούς επαγγελματίες, δε θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα και θα κλείσουν.
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΕΠΕ)
Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 11, ως εξής: «11. Αν από τα αποτελέσματα της πρώτης εργαστηριακής εξέτασης προκύπτει ότι το δειγματισθέν προϊόν δεν διαθέτει αυτά που απαιτεί η σχετική νομοθεσία, ο ελεγχόμενος, αφού ενημερωθεί αρμοδίως, μπορεί να ασκήσει έφεση κατά των αποτελεσμάτων της πρώτης εργαστηριακής εξέτασης, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Το κόστος της δεύτερης (κατ’ έφεση) εργαστηριακής εξέτασης βαρύνει τον ελεγχόμενο.»