Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΛΙΟΥΔΗΣ
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ. ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Χ.Ο. (Η ΟΠΟΙΑ ΡΗΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΗ)
 
 
Γκοτσόπουλος Αναστάσιος
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ :ΑΠΟΛΥΤΗ, ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ και ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.ΣΤΑ 593 σχόλια μόνο 2-3 σχόλια ήσαν υπερ του άρθρου. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 590 ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ και ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΑ.(αν προσθέσουμε και τα απολεσθέντα προχθες 150 σχόλια …)
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΕΠΕ)
Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου α., περίπτωση αα), ως εξής: «αα) Όποιος δηλώνει ανακριβώς ή αρνείται να δηλώσει προς το κοινό ή τις αρχές την ποιότητα του είδους και τον τόπο προέλευσης και παραγωγής του, όπου αυτά επιβάλλονται από άλλες διατάξεις και όποιος παρέχει στις αρχές ανακριβείς πληροφορίες για τις τιμές αγοραπωλησίας των ειδών ή για τις συναλλαγές μεταξύ των παραγωγών, βιομηχάνων, βιοτεχνών, εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης, καθώς και όποιος παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτών καθώς και των τιμολογίων, βιβλίων και λοιπών στοιχείων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως ενός (1) έτους.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΗ ποινική μεταχείριση θα πρέπει να είναι ανάλογη του προβλεπομένου διοικητικού προστίμου στο άρθρο 12, παράγραφος 1 του παρόντος και δεδομένου ότι το προβλεπόμενο ανώτατο διοικητικό πρόστιμο για τις παραβάσεις αυτές είναι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, θεωρείται ανάλογη μια ποινή έως ένα (1) έτος. Προτείνεται η προσθήκη περίπτωσης εε) στην παράγραφο β., ως εξής: «εε) Όταν όλες οι ανωτέρω πράξεις τελούνται εξ αμελείας, οι δράστες τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ενός (1) έτους.»