Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κωνσταντίνα
Δεν θέλουμε ανοικτή αγορά τις Κυριακές.Εκείνη τη μέρα επιθυμούμε να λατρεύουμε το Κύριο μας Ιησού Χριστό και να ξεκουραζόμαστε.Εξ άλλου τόσο μας περίσσευσαν τα χρήματα και δεν μας φτάνουν οι υπόλοιπες μέρες για τις αγορές μας;