Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κατερίνα
Τόσα χρόνια στο παρελθόν που δηλώνατε ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τα μαγαζιά ήταν κλειστά τις Κυριακές. Αρα κανένα ρόλο δεν παίζει αυτό.Σταματήστε να θέλετε να χαζέψετε τον κόσμο κάνοντας τον καταναλωτικό γουρούνι, το οποίο βέβαια τώρα δεν μπορεί να ψωνίσει τίποτα. Μπορεί όμως να χαζέψει τις βιτρίνες δίνοντας του την δυνατότητα να κάνει window shopping κυριακάτικα και ουσιαστικά απομακρύνοντας τον από άλες ασχολίες. Μία ημέρα της εβδομάδας τουλάχιστον πρέπει να ησυχάζουν οι πόλεις και οι γειτονιές. Ο καταναλωτής δεν θα πάθει τίποτα αν δεν ψωνίσει Κυριακή. Να κανονίσει το πρόγραμμα του να ψωνίσει τις υπόλοιπες ημέρες. Υπερκαλύπτεται από το ισχύον ωράριο.