Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Παναγιώτης Σεριάτος
Θά ‘πρεπε να ντρέπεστε. Αφήστε τα τερτίπια περί τόνωσης της οικονομίας. Σας πήραμε χαμπάρι και ήδη οργανωνόμαστε. Ναι εμείς οι πολλοί,το 80% των Ορθόδοξων Χριστιανών Ελλήνων. Και τους Πακιστανούς που μας φορτώσατε, Χριστιανούς θα τους κάνουμε!. Εμείς τις Κυριακές θα εκκλησιαζόμαστε έστω και σε κατακόμβες. Δεν αλλοτριωθήκαμε όσο θα θέλατε και αντιστεκόμαστε κάτω από τη μύτη σας σε όλα τα επίπεδα.Θεομπαίχτες, «και ην αν βουλήν βουλεύσησθε, διασκεδάσει Κύριος, ότι μεθ’ ημών ο Θεός».
 
 
Μαρία Σ.
Ἡ Κυριακή εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ὅπως ἐξάλλου καταδεικνύει καί τό ὄνομά της! Ὄχι ὅτι οἱ ὑπόλοιπες ἡμέρες δέν ἀνήκουν στόν Κύριο, ἀλλά αὐτήν ἐπέλεξε γιά νά ἀναπαυόμαστε, μά προπάντων γιά νά Τόν λατρεύουμε! Γιά ἐμᾶς τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, καταστρατηγεῖται βάναυσα ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου, δηλαδή νά εἶναι ἡ Κυριακή μέρα παύσης ἐργασίας, ἀφιερωμένη στό Πρόσωπό Του καί ἡμέρα λατρείας Του. Καί νά σκεφθεῖ κανείς, ὅτι πληθυσμιακά εἴμαστε ἡ συντριπτική πλειοψηφία, ἐνῶ ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι κατοχυρωμένη συνταγματικά ὡς ἡ Ἐπίσημη Ἐπικρατοῦσα Θρησκεία τοῦ Κράτους! Ἐσεῖς οἱ κύριοι πολιτικοί πού τάχα μου κόπτεσθε γιά τίς μειονότητες κάθε λογῆς, γιατί προσβάλλετε τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων καί Χριστιανῶν Ὀρθόδοξων;;; Ἔτσι εἶναι ἡ Δημοκρατία τήν ὁποία ἐπικαλεῖσθε ὅπως σᾶς συμφέρει;;; Ἀκόμη κι ὁ ἴδιος ὁ Τριαδικός Θεός πού ἐργάζεται ἀκατάπαυστα γιά τήν σωτηρία μας, μετά τήν δημιουργία τοῦ σύμπαντος κόσμου, σταμάτησε αὐτήν τήν συγκεκριμένη ἡμέρα, γιά νά θαυμάσει καί νά χαρεῖ τά ποιήματα τῶν χειρῶν Του. Ὄχι γιατί εἶναι αὐτάρεσκος, ἀλλά γιατί μέ τήν ἄπειρη ἀγάπη πού ἔχει, δώρισε ὅλα ὅσα δημιούργησε «λίαν καλῶς» σέ ἐμᾶς τούς ἀχάριστους ἀνθρώπους καί παιδιά Του, γιά νά ζοῦμε ἀρχοντικά καί χαρούμενα, ὡς βασιλόπουλα. Λυπᾶμαι πού ἐσεῖς οἱ πολιτικοί καταστρατηγεῖτε τά θέματα τῆς Πίστεως, τά ὁποῖα εἶναι ὅλα κατοχυρωμένα Συνταγματικά, ἀπό τή στιγμή πού ἡ Ἐπικρατοῦσα Θρησκεία τοῦ Κράτους εἶναι ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανισμός, ὅπως ἤδη ἀνέφερα καί στό ὄνομα τῆς ὁποίας ὁρκιστήκατε νά ὐπηρετεῖτε τό Ἑλληνικό Ὀρθόδοξο Κράτος καί τούς πολίτες του ἐπάξια, ἄν θυμᾶστε… Ἐπιπρόσθετα ὅμως, τό θέμα ἔχει κι ἄλλες σοβαρώτατες διαστάσεις. Γιατί μαζί μέ τά γενοκτονικά φορολογικά μέτρα πού πήρατε εἰς βάρος τῶν παιδιῶν κυρίως, τῆς ἐπόμενης γενεᾶς ( ἄρση φοροαπαλλαγῶν, δυσμενῆ μέτρα γιά πολύτεκνους κλπ ), δίνετε τώρα κι ἄλλο χτύπημα «κάτω ἀπό τήν ζώνη» στόν θεσμό τῆς οἰκογένειας, τά μέλη τῆς ὁποίας θά συναντῶνται ἐπιτέλους καί μάλιστα κατάκοποι, τά βράδια μᾶλλον,… στή σφαίρα τῶν ὀνείρων! Κι ἔτσι, τό σημαντικότερο κύτταρο μιᾶς κοινωνίας, ἡ οἰκογένεια δηλαδή, θά διαλυθεῖ ὁριστικά! Μήπως αὐτό ἀκριβῶς θέλετε;;; Ποιός πού θά δουλεύει ( ἤδη γίνεται γιά τούς περισσότερους αὐτό ) σάν εἴλωτας γιά ἕνα ξεροκόμματο, θά ἔχει χρόνο καί δυνάμεις γιά νά σκεφθεῖ, γιά νά δράσει κι ἀντιδράσει ὑγειῶς στά ἄτοπα πού ἐπιτίθενται καθημερινά σχεδόν καί εὐθαρσῶς στήν κοινωνία καί πού δυστυχῶς πολλά ἀπ’ αὐτά προέρχονται ἀπό ἐσᾶς τούς ἴδιους τούς πολιτικούς; Ἔτσι, ἡ ὅποια χειραγώγηση τῶν ἀνθρώπων, θά γίνει πιό εὔκολα καί μάλιστα μέ τρόπο μαζικό. Μήπως ἐπίσης αὐτό ἀκριβῶς θέλετε;;; Κύριε Ὑπουργέ Ἀνάπτυξης καί ἀγαπητοί μας κυβερνῆτες, σᾶς εἴμαστε ὑπόχρεοι γιά τίς εὐαισθησίες σας καί σέ θρησκευτικό καί σέ ἀνθρώπινο ἐπίπεδο! Ἐσεῖς καί οἱ τελευταῖες φουρνιές πολιτικῶν κατά πλειοψηφία ἐξάλλου, φαίνεται ὅτι ἐργάζεσθε ἀσταμάτητα καί πυρετωδῶς ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ,… γιά τήν Ἐθνική καταστροφή μας! Ἄν θέλετε οἰκονομικούς πόρους καί πρόοδο, ἀξιοποιῆστε τόν σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ἄφθονο πλοῦτο τῆς Ἑλλάδος καί μήν τήν ξεπουλᾶτε στούς ξένους τούς ὁποίους ὑπακούετε τυφλά. Ἀφῆστε κάτω τήν Κυριακή, γιατί τά βάζετε πλέον ὅχι μονάχα μέ μιά ὁλόκληρη κοινωνία, ἀλλά μέ τόν ἴδιο τόν Θεό!!!
 
 
Μ.Σ
Επειδή στην χώρα μας ισχυει το ¨Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού¨είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτική με τις νέες προτάσεις. Θεωρώ πως στις δύσκολες μέρες που ζούμε οι ανοιχτές αγορές τις Κυριακές δεν έχουν να προσφέρουν καμία οικονομική ώθηση στην αγορά. Είναι γενικά αποδεκτό πως έχει στερέψει η ροή χρηματικού ρευστού, προς τι λοιπόν να προσθέσουμε μία ακόμη ημέρα αγοραστικής δυνατότητας????Θεωρώ λοιπόν πως το να παραμένουν ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή δεν αποβλέπει στην οικονομική ώθησηση της αγοράς αλλά στο να πληγεί και η τελευταία υγειή δομή της ελληνικής κοινωνίας Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Γιατί πολύ απλά όταν ολοι οι εργαζόμενοι τρέχουν για βιοποριστικούς λόγους η θυσία της Κυριακής είναι ακόμη μία μέρα,είναι όμως η μόνη μέρα που όλοι μέχρι πρότινος έκτος από λίγες περιπτώσεις των π.χ εφημεριών είχαν ελεύθερη!!! Σκεφτείται λοιπόν γονείς που δεν θα βλέπουν τα παιδιά τους γιατί για παράδειγμα θα έχουν ρεπό την Δευτέρα που εκείνα θα έχουν σχολείο ή πανεπιστήμιο νεαρούς ανθρώπους που δεν θα συναντούν τους φίλους τους γιατί απλά δεν συμπιπτουν τα ωράρια τους..Συγνώμη δεν πρέπει να χάσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μας και το δικαίωμα της εργασίας στο βωμό της εργασιακής απασχόλησης στην κρίση.Ειλικρινα πιστεύω πως δεν χρειαζόμαστε αγοραστική προσφορά εφόσον δεν διαθέτουμε αγοραστική δυνατότητα.Σημείωση , έστω και αν υπάρξει αγοραστική δυνατότητα δεν θα΄θελα να βλέπω τον εαυτό μου ως πελάτη σε κάποιο κατάστημα μπορώ να γεμίσω το χρόνο μου διμιουργικά όπως επίσης με τίποτα δεν θα ήθελα να τον βλέπω ως εργαζόμενο εκτός και αν οι υπηρεσίες που θα προσφέρω κρίνονται αναγκαίες…..