Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Σοφία Αχειμάστου
ΟΧΙ στην κατάργηση της αργίας της Κυριακής για θρησκευτικούς και εθνικούς λόγους. Έχουμε φτάσει πια στα όριά μας.