Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Καραβάς Δημήτρης
ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6)