Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ν. Μπακάλης
Κατά το Σύνταγμα, η επίσημη θρησκεία του Κράτους είναι η Ορθοδοξία.Πολλοί εργαζόμενοι ξέρω οτι θέλουν να πηγαίνουν στην Λειτουργία Κυριακή πρωί. Θα μπορούν;Με στόχο την κερδοσκοπία θίγετε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, και μάλιστα το θρησκευτικό συναίσθημα (όπως και την ξεκούραση).Άλλο μια Κυριακή το χρόνο, άλλο 7, και άλλο 50 (52).Διευκρινείστε: Προαιρετικά για τον καταστηματάρχη ή για τον υπάλληλο;Μήπως αποβεί καταναγκαστικό για τους πολλούς;Μήπως βλάψει αντί να ωφελήσει τους πολλούς; Τί λένε οι πολλοί;Έτσι πρόχειρα και ασαφώς, κατέβηκε μια ιδέα, χωρίς ενημέρωση για το πού αποβλέπετε, και χωρίς μεγάλη δημοσκόπηση; Αρκεί η διαβούλευση όσων λίγων μπαίνουν στην ιστοσελίδα; Θίγετε τους μισούς Έλληνες χωρίς να διευκρινίζετε τις υποχρεώσεις τους. Ν. Μπακάλης