Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτριος Κορολής
Η Κυριακή να μείνει επίσημη αργία!Δεν συμφωνώ με την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, ούτε με την κατάργηση των Ορθοδόξων Χριστιανικών αργιών.Δεν ειναι δυνατόν στον βωμο του κέρδους να εργάζονται οι πολίτες χωρίς ανάπαυση.
 
 
Κοζυράκης Εὐμένιος
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Εκείνο το κέρδος οπού γίνεται την Κυριακήν είναι αφωρισμένο και κατηραμένο»!Ὁ άγ. Κοσμάς ο Αιτωλός απαγχονίστηκε από τους Τούρκους υπερασπιζόμενος εκτός των άλλων και την αργία της Κυριακής.
 
 
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Ε.
ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ ΕΝΤΕΛΩΣ.
 
 
Παύλος
Η υπόθεση της κατάργησης της αργίας της Κυριακής θεωρώ ότι είναι ένα ακόμη βήμα αποχριστιανοποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Ποιους εξυπηρετεί όμως κάτι τέτοιο; Δεν νομίζω τους καταστηματάρχες (Αφού οι ίδιοι αντιδρούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο). Δεν νομίζω τον φτωχό λαό (Που ούτως ή άλλως το πρόβλημά μας δεν είναι η έλλειψη χρόνου για αγορές αλλά η έλλειψη χρημάτων). Θεωρώ απλά ότι εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες.Η τυχόν κατάργηση της αργίας της Κυριακής ιστορικά (εκτός από τις περιόδους υποδούλωσης του ελληνικού κράτους) θα είναι η πρώτη επίσημη πράξη ανατροπής μιας επί 17 αιώνες απόφασης του Μ. Κωνσταντίνου που την καθιέρωνε στις 7/3/321 ως ημέρα αργίας..Κάποιος Μεγάλος το 321 μ.Χ. την καθιέρωνε. Κάποιος ή κάποιοι Χριστιανοί το 2012 την καταργούν ή σκέπτονται να την καταργήσουν. Ας αποφασίσουν πως θέλουν να περάσουν στην ιστορία.Να θυμίσω το μαρτυρικό δι’ απαγχονισμού τέλος του διδασκάλου του Γένους Αγίου Κοσμά του Αιτωλού για την υπεράσπιση της αργίας της Κυριακής.Και να τονίσω τελειώνοντας ότι η Αργία της Κυριακής είναι εντολή του Θεού.
 
 
Σωτηρης
Από τις Διδαχές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, όπως τις διασώζει ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος… «Επήγεν ο Κύριος εις την κόλασιν και έβγαλε τον Αδάμ, την Εύαν και το γένος του. Ανέστη την τρίτην ημέραν. Εφάνη δώδεκα φοράς εις τους Αποστόλους του. Έγινε χαρά εις τον ουρανόν, χαρά εις την γην και εις όλον τον κόσμον. Φαρμάκι και σπαθί δίστομον εις την καρδίαν του διαβόλου. Πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να χαιρώμεθα πάντοτε, μα περισσότερον την Κυριακήν, οπού είναι η Ανάστασις του Χριστού μας. Διότι Κυριακή ημέραν έγινεν ο Ευαγγελισμός της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας. Κυριακήν ημέραν μέλλει ο Κύριος να αναστήσει όλον τον κόσμον. Πρέπει και ημείς να εργαζώμεθα τας εξ ημέρας δια ταύτα τα μάταια, γήινα και ψεύτικα πράγματα, και την Κυριακήν να πηγαίνωμεν εις την εκκλησίαν και να στοχαζώμεθα τας αμαρτίας μας, τον θάνατον, την κόλασιν, τον παράδεισον, την ψυχήν μας οπού είναι τιμιωτέρα από όλον τον κόσμον, και όχι να πολυτρώγωμεν, να πολυπίνωμεν και να κάμνωμεν αμαρτίας, ούτε να εργαζώμεθα και να πραγματευώμεθα την Κυριακήν. Εκείνο το κέρδος οπού γίνεται την Κυριακήν είναι αφωρισμένο και κατηραμένο, και βάνετε φωτιά και κατάρα εις το σπίτι σας και όχι ευλογίαν. Και ή σε θανατώνει ο Κύριος παράκαιρα, ή την γυναίκα σου, ή το παιδί σου, ή το ζώον σου ψοφά, ή άλλον κακόν σου κάμνει. Όθεν, αδελφοί μου, δια να μη πάθετε κανένα κακό, μήτε ψυχικόν μήτε σωματικόν, εγώ σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακήν, ωσάν οπού είναι αφιερωμένη εις τον Θεόν. Εδώ πώς πηγαίνετε, χριστιανοί μου ; Την φυλάγετε την Κυριακήν; Αν είσθε χριστιανοί, να την φυλάγετε. Έχετε εδώ πρόβατα; Το γάλα της Κυριακής τί το κάμνετε; Άκουσε, παιδί μου, να το σμίγεις όλο και να το κάμνεις επτά μερίδια. Και τα έξ μερίδια κράτησέ τα δια τον εαυτό σου, και το άλλον μερίδιον της Κυριακής, αν θέλεις δώσε το ελεημοσύνην εις τους πτωχούς, ή εις την εκκλησίαν δια να ευλογήσει ο Θεός τα πράγματά σου. Και να τύχει ανάγκη και θέλεις να πωλήσεις πράγματα φαγώσιμα την Κυριακήν, εκείνο το κέρδος μη το σμίγεις εις την σακκούλα σου, διότι την μαγαρίζει. Αλλά δώσε το ελεημοσύνην, δια να σας φυλάγει ο Θεός».
 

Περισσότερες πληροφορίες