Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βασίλης
Πολλές φορές η εργασία την Κυριακή επιβάλλεται στην πράξη (γιατροί, νοσοκόμοι, στρατιωτικοί, αστυνομικοί κτλ.) Το άνοιγμα της αγοράς όμως την Κυριακή έχει μια σειρά από μειονεκτήματα. Υπάρχουν δυο κατηγορίες πολιτών που ακουμπάει αυτό το μέτρο. Ας πούμε η κατηγορία Α, αυτών που θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν την Κυριακή. Και η Β αυτών που θα έχουν τη δυνατότητα να καταναλώσουν την Κυριακή.1) Η Κυριακή είναι μια μέρα που επειδή ΔΕΝ είναι ανοικτή η αγορά, μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων διευκολύνεται, που επίσης παράγουν πλούτο, οικονομικό, κοινωνικό, πνευματικό, θρησκευτικό κλπ. Ισχύει και για τις 2 κατηγορίες πολιτών.2) Δεν βοηθάει στην αύξηση της κατανάλωσης όσο στην αναδιανομή της κατανάλωσης σε 7 μέρες αντί σε 6. Ούτε η κατηγορία Β θα καταναλώσει περισσότερο εβδομαδιαίως ή μηνιαίως και ούτε βέβαια και η Α.3) Εξαναγκάζει μια σειρά εργαζομένων σε εξαντλητικό πρόγραμμα εργασίας, ασύμβατο με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο (γιατροί, νοσοκόμοι το βιώνουν αυτό ήδη, αλλά είναι απαραίτητο).4) Θίγει το θρησκευτικό δικαίωμα πολλών εργαζομένων να αφιερώσουν τη μέρα εκείνη στην προσευχή στο βωμό της ανταγωνιστικότητας και της επιβίωσης (γιατί αν το κάνει ένας θα πρέπει να ακολουθήσει και ο δίπλα κ.ο.κ.)5) Διαλύει μια οικογενειακή μέρα, που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο και οι γονείς δεν έχουν εργασία.6) Απομακρύνει τον κόσμο από την εκκλησία και τους δελεάζει με άλλη μια μέρα κατανάλωσης.
 
 
Ελευθερία Ντάνη
Δεδομένης της δύσκολης εργασιακά ώρας που αναγκάζομαι να καταθέσω το σχόλιο μου και την αντίθεση μου για την κατάργηση της Αργίας της Κυριακής, θα συμφωνήσω απλώς με τις θέσεις του κυρίου Ξουρίδα και θα συμπληρώσω ότι οποιοδήποτε επιπλέον έσοδο μακροπρόθεσμα πιθανόν και βραχυπρόθεσμα ή θα χαθεί ή θα βλάψει.