Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Πατήρ Σάββας Ἁγιορείτης
Ἀντίχριστο καί ἀπάνθρωπο τό νομοσχέδιο γιά τήν κατάργησι τῆς Κυριακῆς ἀργίας.Ἀπαράδεκτο γιά μία χώρα πού θέλει νά λέγεται Ὀρθόδοξη Χριστιανική καί νά ἔχῃ τήν προστασία τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας.Μή διώχνετε τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς πολίτες σας.Θά δώσετε λόγο κατά τήν Β΄φρικτή Παρουσία τοῦ Κυρίου μας γιά τήν περιφρόνησι τοῦ νόμου Του πού ὁρίζει ὅτι τήν Κυριακή ὁφείλουμε νά τήν ἀφιερώνουμε στόν Θεό καί πουθενά ἀλλοῦ.Τά χρήματα τῆς Κυριακῆς εἶναι φωτιά γιά τά σπίτια καί τούς ἀνθρώπους πού τά εἰσπράττουν καί γιά τό κράτος στό ὁποῖο ὐπάγονται.Θυμηθεῖτε ὅτι εἶστε θνητοί καί κάποτε θά παρασταθῆτε στό βῆμα τοῦ Χριστοῦ. Τί θά ἀπολογηθεῖτε τότε;
 
 
Γιαμόλας Νίκος
Κάθε εργαζόμενος άνθρωπος δικαιουται τουλάχιστον μία ημέρα ξεκούρασης.Ας μην την καταργήσουμε και αυτή.
 
 
ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η Κυριακή είναι ημέρα αφιερωμένη στο Θεό.Κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωμα να τη διαθέσει ελεύθερα σε Αυτόν, και όπως αυτός κρίνει.Άλλωστε δεν νομίζω ότι η αποδοτικότητα των εργαζομένων θα αυξηθεί καταπιέζοντάς τους, κατ’άυτόν τον τρόπο..
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Διαφωνώ για την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Η Κυριακή είναι μέρα ανάπαυσης και αφιερωμένη στο Θεό σύμφωνα με τις εντολές. Ότι νόμο και να ψηφήσετε να ξέρετε ότι νόμος του Θεού είναι υπεράνω όλων γιατί ο Θεός είναι αιώνιος. Άλλωστε και ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει «πειθαρχείν δεί Θεώ μάλλον ή ανθρώποις» και ο Απόστολος Παύλος «φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος».
 
 
Γεώργιος Παναγιωτόπουλος
Η αργία της Κυριακής ανήκει στην άυλη ευρωπαϊκή κληρονομιά. Άλλοι πολιτισμοί έχουν καθιερώσει άλλες μέρες αργίας και κανείς εκεί δε διανοείται να τις καταργήσει. Υπάρχει πανευρωπαϊκή οργάνωση για την προστασία της αργίας της Κυριακής και ψηφισμα του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου την υποστηρίζει. Είναι απορίας άξιον γιατί κανείς δεν προτείνει τη λειτουργία των καταστημάτων τα 3 κλειστά απογεύματα των εργασίμων ημερών (Δευτέρα, Τετάρτη , Σάββατο ). Αυτό είναι που ξενίζει τους ξένους επισκέπτες των ελληνικών πόλεων και όχι το ότι τα μαγαζιά δεν είναι ανοιχτά την Κυριακή.ΟΧΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ !