Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ευφροσύνη Χιώτου
Η Κυριακή είναι ημέρα λατρείας του Κυρίου μας, ημέρα ξεκούρασης και ένωσης της οικογένειας, δεν γίνεται να ισοπεδωθούν όλες οι παραδόσεις μας. Άνθρωποι είμαστε και όχι μηχανές.
 
 
Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, «Εκείνο το κέρδος οπού γίνεται την Κυριακήν είναι αφωρισμένο και κατηραμένο» Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Περί της Αργίας της Κυριακής.
 
 
μπελλος θεοδωρος
Διαφωνώ με το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακ’η. Δεν πιστεύω ότι θα ευνοήσει τις ΜΜΕ αλλά μόνο τις πολυεθνικές εταιρείες. Επίσης το γεγονός αυτό είναι αντίθετο και με την θρησκεία μας.