Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Παναγιώτης Ντ
Ἔχει ἀπὸ χρόνια κυκλοφορήσει φυλλάδιο, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ θεσπίστηκε τὸ πενθήμερο, ὅτι πρόθεση εἶναι νὰ καταργηθεῖ μελλοντικὰ ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἡ ὁποία ἐνοχλοῦσε, ὄχι ἀπὸ τώρα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Τί λέω ἀπὸ τότε ποὺ ἐφαρμόστηκε, τὴν 3η Μαρτίου 321 μΧ ὅταν τήν ἐθέσπισε μέ ἀπόφασή του ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος. Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ, καί μιλοῦν γι’ αὐτήν οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας.Η Ἁγία Στ’ Οἰκουμενική Σύνοδος καθιέρωσε τελικά τήν Κυριακή ὡς τελεία ἀργία, γιά νά συμμετέχουν οἱ Χριστιανοί στήν Θεία Λειτουργία καί νά συναντῶται μεταξύ τους καί νά συμπνευματίζωνται τά μέλη τῆς οἰκογένειας.Βέβαια ἄνθρωποι ποῦ δὲν σεβάσθηκαν ἕνα λαό, μιὰ Ἱστορία, σίγουρα δὲν σέβονται καὶ τὸν Θεό. Ἀλλὰ πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι τώρα τὰ βάζουν μὲ τὸν ἴδιο το Θεό. Ἕνα λαὸ μπορεῖ νὰ τὸν ἐξαφανίσουν ἂν αὐτὸ τὸ ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς λόγω τῶν ἁμαρτιῶν, τὸν Θεὸ δὲν θὰ τὸν νικήσουν ποτέ. «Κύριοι» δυστυχῶς γιὰ σᾶς κάνατε τὸ μοιραῖο λάθος. θὰ τὸ πληρώσετε ὄχι μόνο ἐσεῖς ἀλλὰ καὶ τὰ παιδιά σας, διότι φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος.Π. Ν.
 
 
ΓΑΠ
Δεν ανοίγετε το Νομισματοκοπείο καλλίτερα για να κόψει δραχμούλες αντίχριστα κομματόσκυλα παρά καταργείτε την Κυριακή αργία του Κυρίου.Αλλά τι περιμένεις από δαιμονισμένους.
 
 
Theodoros
Α Π Α Ρ Α Δ Ε Κ Τ Ο! Δεν προκειται να βοηθήσει κανεναν! Αντιθέτως Μή λησμονῆτε ἀδελφοί μου, τόν λόγο τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. «Ἐκεῖνο τό κέρδος ὁπού γίνεται τήν Κυριακή εἶναι ἀφωρισμένο καί κατηραμένο καί βάζετε φωτιά στό σπίτι σας καί ὄχι εὐλογία».
 
 
Νικόλαος Ἀγγελίδης
Η Κυριακή είναι ημέρα λατρείας προς τον Θεό, καθώς και ημέρα ανάπαυσης.Σίγουρα δεν είναι ημέρα εμπορίου και αγοραπωλησιών. Είναι ενΗ Ελλάδα δεν θα μετατραπεί σε άθεη χώρα επειδή έτσι θέλει μια μειοψηφία πολιτών της… Ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡμέρα ἀφιερωμένη στὸν Θεό καὶ αὐτὸ εἶναι ἐντολή Του.Δὲν συμφωνῶ νὰ θεσπιστεῖ νόμος ποὺ νὰ ἐπιβάλλει τὴν ἐργασία τὴν Κυριακή. Ἐὰν κάποιος βάλλει στὴν ζωή του πρώτον τὸν Θεὸ, τότε δὲν θὰ ἔχει κανένα πρόβλημα· ὅλα τὰ ὑπόλοιπα θὰ τοῦ τὰ προσθέσει ὁ Θεὸς, γιατὶ ἔτσι εἶπε ὁ ἴδιος στὸ Εὐαγγέλιο καὶ ὁ Θεὸς δὲν λέει ποτὲ ψέμματα. Κανένας ὁρθόδοξος χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ δεχθεῖ νὰ δουλέψει τὴν Κυριακή. Χαίρετε ἐν Κυρίῳ.Νικόλαος Ἀγγελίδης
 
 
Πατήρ Σάββας Ἁγιορείτης
Ἀντίχριστο καί ἀπάνθρωπο τό νομοσχέδιο γιά τήν κατάργησι τῆς Κυριακῆς ἀργίας.Ἀπαράδεκτο γιά μία χώρα πού θέλει νά λέγεται Ὀρθόδοξη Χριστιανική καί νά ἔχῃ τήν προστασία τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας.Μή διώχνετε τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς πολίτες σας.Θά δώσετε λόγο κατά τήν Β΄φρικτή Παρουσία τοῦ Κυρίου μας γιά τήν περιφρόνησι τοῦ νόμου Του πού ὁρίζει ὅτι τήν Κυριακή ὁφείλουμε νά τήν ἀφιερώνουμε στόν Θεό καί πουθενά ἀλλοῦ.Τά χρήματα τῆς Κυριακῆς εἶναι φωτιά γιά τά σπίτια καί τούς ἀνθρώπους πού τά εἰσπράττουν καί γιά τό κράτος στό ὁποῖο ὐπάγονται.Θυμηθεῖτε ὅτι εἶστε θνητοί καί κάποτε θά παρασταθῆτε στό βῆμα τοῦ Χριστοῦ. Τί θά ἀπολογηθεῖτε τότε;