Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αντώνης Γούσης
Ρε πάτε καλά;;;; Χίλια επτακόσια χρόνια ιστορίας έχει η αργία της Κυριακής, νομίζετε πως αν την καταργήσετε θα αποκτήσουμε ανταγωνιστικότητα;; ή μήπως θεωρείται ότι είμαστε διατεθιμένοι να επανέλθουμε στην εποχή που είχαν επιβάλλει να γίνονται τα παζάρια την κυριακή και να είναι αργία το σάββατο επί τουρκοκρατίας και όταν τους το ανέτρεψε τους ο άγιος Κοσμάς ο αιτωλός, τον κρέμασαν;; αιδώς αργείοι
 
 
Δημήτριος Ἰ. Κάτσουρας
Ἡ κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας, τήν ὁποία ἐπί τῆς οὐσίας, ἐπιφέρει ἡ ἐν λόγω διάταξη ἀποτελεῖ προσβολή τῶν ἠθῶν καί ἐθίμων καί αὐτῆς τῆς Πίστεως τῶν ὀρθοδόξων ἑλλήνων. Κυριακή σημαίνει Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί εἶναι γνωστό ὅτι ἴσης σημασίας καί βαρύτητος εἶναι ἡ κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας μέ κατάργηση τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα. Στήν ὀρθόδοξη Πίστη καί Παράδοση ἡ κάθε Κυριακή δέν εἶναι καθόλου μικρότερη ὡς ἑορτή ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα. Μπορεῖ αὐτά νά ἠχοῦν περίεργα καί ὑπερβολικά στ’ αὐτιά τῶν ὑπολοίπων ἀνθρώπων ἐκτός Ὀρθοδοξίας, ἀλλά αὐτά ἰσχύουν στήν Πίστη μας. Κατά τήν Ἅγία Γραφή, ἔργο τῶν ἀσεβῶν καί ἐχθρῶν τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ κατάπαυση τῶν ἑορτῶν τοῦ Θεοῦ ἀπό τῆς γῆς. Καί κατά τόν ἀψευδῆ λόγο τοῦ Θεοῦ θά καταργηθοῦν ἀπό τόν Θεό ὅσοι, ἀποδειχθοῦν τέτοιοι. Εἶναι νόμος πνευματικός αὐτός καί ἰσχύει πάντοτε καί γιά ὅλους. Τέλος, εἶναι προκλητικό νά ἀντιδροῦν στή κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας οἱ ἴδιοι οἱ ἐπαγγελματίες, νά διαφωνοῦν ὅλοι σχεδόν οἱ φορεῖς καί νά ἔρχεται ἡ πολιτεία νά τό ἐπιβάλλει περιφρονώντας Θεό καί ἀνθρώπους. Αὐτό εἶναι καί ἀσέβεια καί τυραννία καί θά λάβει τήν πρέπουσα ἀπάντηση.