Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αντώνιος
Ως Ορθόδοξος Χριστιανός, διαφωνώ καθέτως με την λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή ημέρα, δηλαδή την ημέρα του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην λατρεία Του, και δεν είναι ευλογημένη η εργασία, διότι όπως έλεγε κι ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, «εκείνο το κέρδος οπού γίνεται την Κυριακήν είναι καταραμένον και βάνετε φωτιά και κατάρα εις το σπίτι σας και όχι ευλογίαν». Εάν πραγματικά θέλουμε να προκόψουμε και να δεχτούμε τις ευλογίες τού Θεού, πρέπει να πλησιάσουμε σ’Αυτόν, Τον οποίο έχουμε διώξει από τη ζωή μας και δυστυχώς ζούμε τις θλιβερές συνέπειες στην Πατρίδα μας αλλά δυστυχέστερα, δεν εννοούμε να βάλουμε μυαλό. Δεν θα μας σώσει από την οικονομική κρίση η εργασία της Κυριακής αλλά ο ίδιος ο Θεός, διότι όπως γράφει και στο Ευαγγέλιο, το οποίο αγνοούμε, χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα!!! Πολλά θα μπορούσαμε να γράψουμε αλλά εάν υπάρχουν ώτα ακουόντων, αρκούν και αυτά…
 
 
Λεωνίδας
παρακαλούμε, αφήστε και κάτι όρθιο. Επιτέλους, έχουμε μια μέρα γιά ανάπαυση, να δούμε τους φίλους μας. όχι να διαλυθούν όλα! κανένα κέρδος δεν θα υπάρξει. δόξα τω Θεώ, έχουμε 6 μέρες τη βδομάδα για να ψωνίζουμε.
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΙΑΚΡΗ
Η κατάργηση της αργίας της Κυριακής είναι μέτρο καταστροφικό.Είναι ημέρα αφιερωμένη στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Είναι ημέρα λατρείας, ανάπαυσης, φιλανθρωπίας. Αλλά επειδή αυτά είναι σίγουρο ότι δεν αγγίζουν και δεν πείθουν τους ιθύνοντες, σκεφθείτε απλώς λογικά.Είναι η μόνη ημέρα ξεκούρασης της εβδομάδας.Είναι η μόνη ημέρα που μπορεί να βρεθεί συγκεντρωμένη στο σπίτι όλη η οικογένεια.Είναι η μόνη ημέρα που οι γονείς μπορούν να χαρούν τα παιδιά τους.Είναι η μόνη ημέρα που οι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν κοντά στη φύση κάνοντας μια εκδρομή.Έίναι η μόνη ημέρα που μπορεί ο άνθρωπος να επισκεφθεί ένα μουσείο, ένα θέατρο, μια εκδήλωση τέχνης και πολιτισμού.Είναι η μόνη ημέρα που μπορεί κανείς να διαβάσει ένα καλό βιβλίο.Είναι η μόνη ημέρα που μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος μόνος με τον εαυτό του, με τη συνείδησή του.Πάνω απ’ όλα η Κυριακή είναι ημέρα περισυλλογής, αυτογνωσίας και προσευχής.Κανένα κέρδος υλικό δεν μπορεί να αποκομίσει ο άνθρωπος εργαζόμενος την ημέρα της Κυριακής, γιατί αργά ή γρήγορα ο Κύριος θα το εξανεμίσει.
 
 
Αγγελική
Η Κυριακή είναι αναστάσιμη ημέρα. Είναι Πάσχα. Είναι ιεροσυλία η κατάργηση της αργίας, της ημέρας που αναστήθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Βεβηλώνεται η πίστη μας. Αυτό είναι το ευχαριστώ στον Υιό του Θεού που σταυρώθηκε για εμάς; Αναρωτιέμαι πόσο ακόμα θα συνεχίσει ο διωγμός; Αλλά … θα μιλήσει ο Κύριός μας… θα μιλήσει.
 
 
Στάθης
Από τις Διδαχές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, όπως τις διασώζει ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος: Επήγεν ο Κύριος εις την κόλασιν και έβγαλε τον Αδάμ, την Εύαν και το γένος του. Ανέστη την τρίτην ημέραν. Εφάνη δώδεκα φοράς εις τους Αποστόλους του. Έγινε χαρά εις τον ουρανόν, χαρά εις την γην και εις όλον τον κόσμον. Φαρμάκι και σπαθί δίστομον εις την καρδίαν του διαβόλου. Πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να χαιρώμεθα πάντοτε, μα περισσότερον την Κυριακήν, οπού είναι η Ανάστασις του Χριστού μας. Διότι Κυριακή ημέραν έγινεν ο Ευαγγελισμός της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας. Κυριακήν ημέραν μέλλει ο Κύριος να αναστήσει όλον τον κόσμον. Πρέπει και ημείς να εργαζώμεθα τας εξ ημέρας δια ταύτα τα μάταια, γήινα και ψεύτικα πράγματα, και την Κυριακήν να πηγαίνωμεν εις την εκκλησίαν και να στοχαζώμεθα τας αμαρτίας μας, τον θάνατον, την κόλασιν, τον παράδεισον, την ψυχήν μας οπού είναι τιμιωτέρα από όλον τον κόσμον, και όχι να πολυτρώγωμεν, να πολυπίνωμεν και να κάμνωμεν αμαρτίας, ούτε να εργαζώμεθα και να πραγματευώμεθα την Κυριακήν. Εκείνο το κέρδος οπού γίνεται την Κυριακήν είναι αφωρισμένο και κατηραμένο, και βάνετε φωτιά και κατάρα εις το σπίτι σας και όχι ευλογίαν. Και ή σε θανατώνει ο Κύριος παράκαιρα, ή την γυναίκα σου, ή το παιδί σου, ή το ζώον σου ψοφά, ή άλλον κακόν σου κάμνει. Όθεν, αδελφοί μου, δια να μη πάθετε κανένα κακό, μήτε ψυχικόν μήτε σωματικόν, εγώ σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακήν, ωσάν οπού είναι αφιερωμένη εις τον Θεόν. Εδώ πώς πηγαίνετε, χριστιανοί μου ; Την φυλάγετε την Κυριακήν ; Αν είσθε χριστιανοί, να την φυλάγετε. Έχετε εδώ πρόβατα ; Το γάλα της Κυριακής τί το κάμνετε ; Άκουσε, παιδί μου, να το σμίγεις όλο και να το κάμνεις επτά μερίδια. Και τα έξ μερίδια κράτησέ τα δια τον εαυτό σου, και το άλλον μερίδιον της Κυριακής, αν θέλεις δώσε το ελεημοσύνην εις τους πτωχούς, ή εις την εκκλησίαν δια να ευλογήσει ο Θεός τα πράγματά σου. Και να τύχει ανάγκη και θέλεις να πωλήσεις πράγματα φαγώσιμα την Κυριακήν, εκείνο το κέρδος μη το σμίγεις εις την σακκούλα σου, διότι την μαγαρίζει. Αλλά δώσε το ελεημοσύνην, δια να σας φυλάγει ο Θεός.