Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, «Εκείνο το κέρδος οπού γίνεται την Κυριακήν είναι αφωρισμένο και κατηραμένο» Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Περί της Αργίας της Κυριακής.
 
 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
Από τις Διδαχές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, όπως τις διασώζει ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος… «ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΦΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΟ» «Επήγεν ο Κύριος εις την κόλασιν και έβγαλε τον Αδάμ, την Εύαν και το γένος του. Ανέστη την τρίτην ημέραν. Εφάνη δώδεκα φοράς εις τους Αποστόλους του. Έγινε χαρά εις τον ουρανόν, χαρά εις την γην και εις όλον τον κόσμον. Φαρμάκι και σπαθί δίστομον εις την καρδίαν του διαβόλου. Πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να χαιρώμεθα πάντοτε, μα περισσότερον την Κυριακήν, οπού είναι η Ανάστασις του Χριστού μας. Διότι Κυριακή ημέραν έγινεν ο Ευαγγελισμός της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας. Κυριακήν ημέραν μέλλει ο Κύριος να αναστήσει όλον τον κόσμον. Πρέπει και ημείς να εργαζώμεθα τας εξ ημέρας δια ταύτα τα μάταια, γήινα και ψεύτικα πράγματα, και την Κυριακήν να πηγαίνωμεν εις την εκκλησίαν και να στοχαζώμεθα τας αμαρτίας μας, τον θάνατον, την κόλασιν, τον παράδεισον, την ψυχήν μας οπού είναι τιμιωτέρα από όλον τον κόσμον, και όχι να πολυτρώγωμεν, να πολυπίνωμεν και να κάμνωμεν αμαρτίας, ούτε να εργαζώμεθα και να πραγματευώμεθα την Κυριακήν. Εκείνο το κέρδος οπού γίνεται την Κυριακήν είναι αφωρισμένο και κατηραμένο, και βάνετε φωτιά και κατάρα εις το σπίτι σας και όχι ευλογίαν. Και ή σε θανατώνει ο Κύριος παράκαιρα, ή την γυναίκα σου, ή το παιδί σου, ή το ζώον σου ψοφά, ή άλλον κακόν σου κάμνει. Όθεν, αδελφοί μου, δια να μη πάθετε κανένα κακό, μήτε ψυχικόν μήτε σωματικόν, εγώ σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακήν, ωσάν οπού είναι αφιερωμένη εις τον Θεόν. Εδώ πώς πηγαίνετε, χριστιανοί μου ; Την φυλάγετε την Κυριακήν; Αν είσθε χριστιανοί, να την φυλάγετε. Έχετε εδώ πρόβατα; Το γάλα της Κυριακής τί το κάμνετε; Άκουσε, παιδί μου, να το σμίγεις όλο και να το κάμνεις επτά μερίδια. Και τα έξ μερίδια κράτησέ τα δια τον εαυτό σου, και το άλλον μερίδιον της Κυριακής, αν θέλεις δώσε το ελεημοσύνην εις τους πτωχούς, ή εις την εκκλησίαν δια να ευλογήσει ο Θεός τα πράγματά σου. Και να τύχει ανάγκη και θέλεις να πωλήσεις πράγματα φαγώσιμα την Κυριακήν, εκείνο το κέρδος μη το σμίγεις εις την σακκούλα σου, διότι την μαγαρίζει. Αλλά δώσε το ελεημοσύνην, δια να σας φυλάγει ο Θεός».
 
 
Κοζυράκης Εὐμένιος
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Εκείνο το κέρδος οπού γίνεται την Κυριακήν είναι αφωρισμένο και κατηραμένο»!Ὁ άγ. Κοσμάς ο Αιτωλός απαγχονίστηκε από τους Τούρκους υπερασπιζόμενος εκτός των άλλων και την αργία της Κυριακής.
 
 
spaneas
Όπως μας ενημέρωσαν οι τεχνικές υπηρεσίες του Διαύγεια, υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με την μετάπτωση των αρχείων τους, και γι αυτό δεν εμφανίζονται αυτή τη στιγμή όλα τα σχόλια. Εντός της ημέρας ελπίζουμε να έχουν επανέλθει και να εμφαίνονται όλα, όπως μέχρι χθες.Ευχαριστούμε.
 
 
K.X.
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΑΡΚΕΤΕΣ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΕΝΤΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ; Ο ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΤΟ ΚΟΣΜΟ ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ «εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν· ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ Θεὸς ποιῆσαι» (Γεν. 2,3)ΔΗΛ.»Ευλόγησε δε ο Θεός την ημέραν την εβδόμην, ηγίασεν αυτήν και ως αγίαν την ώρισε, διότι κατ’ αυτήν κατέπαυσε τη δημιουργίαν του και ανεπαύθη μετά την δημιουργίαν των έργων, τα οποία από της πρώτης ημέρας ήρχισε να δημιουργή». ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΤΙ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΦΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΑΓΟΡΑ; ΙΣΧΥΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ; ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΚΟΥΡΑΣΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΑΝΑΚΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΑ ΑΚΡΑ «ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ»; ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. ΡΩΤΗΣΑΤΕ ΤΟ ΛΑΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΣ ΑΥΤΗ;