Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Θεωρώ πως η Κυριακή πρέπει να μείνει αργία, οπως ίσχυε μέχρι τώρα… ως χριστιανοί ορθόδοξοι, εκκλησιαζόμαστε και βλέπουμε λίγο την οικογένεια μας, δεν είναι ευλογημένο το κέρδος της Κυριακής, έλεγε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός…
 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Άν και οι Κυριακές του καλοκαιριού είναι κατά τη γνώμη μου ανούσιες γιατί δεν υπάρχει πελατεία,εκτός των τουριστικών περιοχώνόπου πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστεί το θέμα απο τους τοπικούς παράγοντες.Το άνοιγμα των καταστημάτων τις υπόλοιπες Κυριακές(παράγραφος 2) να παραμείνη στην αρμοδιότητα της περιφέρειας μετά απο πρόταση του οικείου Δήμου που θα επικυρώνει απόφαση – πρόταση του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου .