Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νικόλαος Ἀγγελίδης
Η Κυριακή είναι ημέρα λατρείας προς τον Θεό, καθώς και ημέρα ανάπαυσης.Σίγουρα δεν είναι ημέρα εμπορίου και αγοραπωλησιών. Είναι ενΗ Ελλάδα δεν θα μετατραπεί σε άθεη χώρα επειδή έτσι θέλει μια μειοψηφία πολιτών της… Ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡμέρα ἀφιερωμένη στὸν Θεό καὶ αὐτὸ εἶναι ἐντολή Του.Δὲν συμφωνῶ νὰ θεσπιστεῖ νόμος ποὺ νὰ ἐπιβάλλει τὴν ἐργασία τὴν Κυριακή. Ἐὰν κάποιος βάλλει στὴν ζωή του πρώτον τὸν Θεὸ, τότε δὲν θὰ ἔχει κανένα πρόβλημα· ὅλα τὰ ὑπόλοιπα θὰ τοῦ τὰ προσθέσει ὁ Θεὸς, γιατὶ ἔτσι εἶπε ὁ ἴδιος στὸ Εὐαγγέλιο καὶ ὁ Θεὸς δὲν λέει ποτὲ ψέμματα. Κανένας ὁρθόδοξος χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ δεχθεῖ νὰ δουλέψει τὴν Κυριακή. Χαίρετε ἐν Κυρίῳ.Νικόλαος Ἀγγελίδης