Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ι. Κανελλόπουλος
Η αποψή μου είναι’ότι για θρησκευτικούς, κοινωνικούς αλλά και οικονομικούς λόγους ο νόμος που προτείνεται, είναι άδικος αλλά και ατελέσφορος.Αυτό είναι τόσο προφανές, ώστε να διαφαίνεται η ύπαρξη σκοπιμότητας.
 
 
Μιχάλης Τσαγκαράκης
Θα πρέπει να υπάρχει μία ημέρα αργίας την εβδομάδα για λόγους ποιότητας ζωής. Αυτή η μέρα είναι παραδοσιακά η Κυριακή και θα πρέπει να παραμείνει για θρησκευτικούς λόγους.