Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
π. Αντώνιος Χρήστου
1. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε έστω την ευκαιρία να εκφραστούμε, αυτό είναι πραγματικά Δημοκρατία.2. Ως προς το θέμα : Δεν πρέπει να ισχύσει γιατί πολύ απλά…η ύφεση και η οικονομική κρίση δεν έχουν δουλειά τα μαγαζία και οι επιχειρήσεις τις άλλες ημέρες..θα βρεθούν δια της Κυριακής;3. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι…η Κυριακή είναι ημέρα αργίας..αλλά για να δοξολογούμε το Θεό! Ο ίδιος ο Θεός αναπαύτηκε την 7η ημέρα της δημιουργίας, εμείς οι άνθρωποι οι πεπερασμένοι αντέχουμε περισσότερο από το Θεό;4. Ο ίδιος ο Διαφωτισμός κατήργησε την Κυριακή…και μετά από λίγα χρόνια το επανέφερε γιατί είδε ότι στη πράξη δεν απέδιδε..αντίστοιχα..ήταν αντιπαραγωγικό για τον ίδιο τον άνθρωπο.5. Η Κυριακή είναι ημέρα που όλοι η οικογένεια..βρίσκεται…να χαθεί και αυτή η τελευταία ευκαιρία;6. Ας υποθέσουμε ότι όλα τα επιχειρήματα είναι λάθος..και θα πετύχει το εγχείρημα της Κυριακής, τελικά όμως ποιο είναι το νόημα της ζωής; Δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε;7. Αν Κύριοι…τελικά..το ψηφίσετε…να ψηφίσετε να συνεδριάζετε και να είναι ανοιχτή και η Βουλή και τις Κυριακές..να δούμε θα σας αρέσει;Ευχαριστώ!!!