Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η Κυριακή είναι η ημέρα που αφιερώνουμε αποκλειστικά στο Θεό.Διαφωνώ κάθετα με αυτό που επιχειρείται να περάσει.Θα γίνουμε τελικά χώρα άθεων.Ο Θέος να μας φιλάει.Το τονίζω άλλη μία φορά.Διαφωνώ να μετατραπεί η Κυριακή σε μέρα εμπορίου.
 
 
Ευφροσύνη Χιώτου
Η Κυριακή είναι ημέρα λατρείας του Κυρίου μας, είναι ημέρα ξεκούρασης και ένωσης της οικογένειας, δεν πρέπει να ισοπεδωθεί όλη η παράδοση μας, άνθρωποι είμαστε και όχι μηχανές.