Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βασίλης
1.Το Αρχηγείο Ελληνικής Ακτοφυλακής ανήκει στην οργανωτική δομή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου …2.Η Ελληνική Ακτοφυλακή είναι ένοπλο Σώμα αστυνόμευσης, στρατιωτικώς συντεταγμένο …3.Στις διεθνείς σχέσεις της Ελληνικής Ακτοφυλακής χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος “Hellenic Coast Guard”.