Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
HATTA-Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων
Δεδομένου ότι στο άρθρο αυτό ενσωματώνονται οι διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 1177/2010, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι υποχρεωτικής εφαρμογής, στο άρθρο αυτό θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν και τα εξής άρθρα όπως περιέχονται και στον Κανονισμό ΕΕ 1177/2010:Α.Kανονισμός ΕΕ 1177/2010 – Άρθρα 15, 16 & 17(15) Οι μεταφορείς θα πρέπει, σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές αρχές, να φέρουν το βάρος της απόδειξης ότι η ματαίωση ή η καθυστέρηση οφείλεται σε τέτοιες καιρικές συνθήκες ή έκτακτες περιστάσεις.(16) Στις καιρικές συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του πλοίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτές, οι ισχυροί άνεμοι, η θαλασσοταραχή, τα ισχυρά ρεύματα, οι δυσχερείς συνθήκες πάγου και η εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή στάθμη των υδάτων, οι τυφώνες, οι ανεμοστρόβιλοι και οι πλημμύρες.(17) Στις έκτακτες περιστάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, οι φυσικές καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές και οι σεισμοί, οι τρομοκρατικές επιθέσεις, οι πόλεμοι και οι στρατιωτικές ή μη στρατιωτικές ένοπλες συγκρούσεις, οι εξεγέρσεις, οι στρατιωτικές ή παράνομες δημεύσεις, οι εργασιακές συγκρούσεις, η μεταφορά στη στεριά ασθενών, τραυματιών ή νεκρών, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα ή σε εσωτερικές πλωτές οδούς, τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία του περιβάλλοντος, οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι φορείς διαχείρισης της κυκλοφορίας ή οι αρχές λιμένα ή οι αποφάσεις αρμόδιων αρχών σχετικές με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, καθώς και για την κάλυψη επειγουσών μεταφορικών αναγκών. Β. Κανονισμός ΕΕ 1177/2010 άρθρο 20(20) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώματα των επιβατών που έχουν κατοχυρωθεί με την Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις . Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που ένα οργανωμένο ταξίδι ματαιώνεται για λόγους άλλους από τη ματαίωση της υπηρεσίας μεταφορών επιβατών ή της κρουαζιέρας.
 
 
ΚΙΡ
Δείτε άρθρο 6 μιλάει για αστυνόμευση και για απλή υποστήριξη της ναυτιλίας . Είμαστε ΣΩΜΑ ασφαλείας . Τα συμφέροντα κάποιον ακόμα λαμβάνονται υπόψιν στην χρεωκοπημενη Ελλάδα του 2012. Α ναι στην Αγγλική κύριοι το Hellinic Coast Guard σημαίνει Ελληνική Ακτοφυλακή ακόμα και στην μετάφραση μηδέν παίρνουν οι φωστήρες του υπουργείου. Αποσυρετε τώρα αυτό το άρθρο που μόνο κακό θα κάνει στο ΣΩΜΑ .