Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
AIKATERINH DHMOY
Κάποιοι αλλοι Κρατικοί φορεις ΌΠΩς πχ η Δασική Υπηρεσία -ΔΑΣΑΡΧΕΊΑ-θεωρουν πως έχουν δικαιοδοσία στον αιγιαλό και παραλία ,οταν συμβαίνει το παραλιακό μέτωπο να είναι με βλάστηση.Πραγματι το ΝΔ444/1970 πρέπει να επαναδιατυπωθει για να μην δημιουργουνται παρανοήσεις στις αρμοδιότητες των Κρατικων Υπηρεσιων.
 
 
Κούκουρας Ευάγγελος
Αρθρο 44. Το οικονομικό θαύμα των Ελληνικών ΔΕΚΟ οφείλεται στις ρυθμήσεις του ν.3429/2005(314 α). Ασφαλώς και θα το προτίνω σε εταιρεία συγγενικού μου προσώπου.3,4. Δημιουργείται άνευ λόγου εργασιακή ανασφάλεια και τάσεις φυγής στούς νέους σε ηλικία πλοηγούς για τη θάλασσα και για τους μεγαλύτερους τη σύνταξη.