Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Τεγγελίδου Γεσθημανή
Η αναφορά στα μέλη του ΣΑΕ είναι γενική, όπως γνωρίζεται ο απόδημος ελληνισμός είναι συγκεντρωμέος σε συγκεκριμένα σχήματα, Ομοσπονδίες Ελληνικών Κοινοτήτων (δεν αναφέρονται στο σχέδιο νόμου), Ελληνικές Κοινότητες-Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι-Σύλλογοι Πολιτισμού(Λύκειο Ελληνίδων λ.χ., Σύλλογοι Θεατρικοί-ΜΜΕ εξωτερικού υπό μορφή εκπομπών, ιστοσελίδων ή περιοδικών). Θεωρώ την έννοια του μέλους με πιο συγκεκριμένα κριτήρια και όχι τόσο γενικά, σύλλογοι ή φυσικά πρόσωπα. Ευχ.
 
 
Κώστας Πώποτας
παρεμβαίνω για να έχω την ικανοποίηση του πρώτου σχολίου αλλά θα επανέλθω λεπτομερέστερα. Η ιδέα να δοθεί στα φυσικά πρόσωπα η ιδιότητα του μέλους είναι ενδιαφέρουσα από άποψη άμεσης δημοκρατίας αλλά χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία όσον αφορά την εκλογή (ιδίως των περιφερειακών συμβουλίων) Κ. ΠώποταςΛουξεμβούργο
 
 
Κώστας Πώποτας
θα πρόσθετα: Ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται για τη συμμετοχή στα όργανα του ΣΑΕ. Με οργανισμό που ψηφίζεται από την συνέλευση προβλέπονται τα της ημερησίας αποζημίωσης και των εξόδων ταξιδίου των μελών του προεδρείου και των περιφερειακών συμβουλίων. Τα προβλεπόμενα ποσά δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα ποσά που προβλέπονται για την λειτουργία της Βουλής.