Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κώστας Πώποτας
Είναι ατυχής η χρήση του όρου «απανταχού Ελληνισμός» στο παρόν άρθρο. Η εμμονή στη χρήση του καταλήγει στο να σημιουργείται σύγχιση ως προς το εύρος αρμοδιοτήτων του ΣΑΕ. Π.χ. η αναφορά στα » στρατολογικά , οικονομικά και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα του απανταχού Ελληνισμού» σημαίνει οτι ο ΣΑΕ έχει αρμοδιότητα ακόμη και σε θέματα του τομέα αυτού αμιγώς μη αποδήμων. Σύγχιση προκαλεί επίσης η επανάληψη υπό Β. των στοιχείων Α.α) και Α. β) Παρατήρηση: η λέξη σύσφιξη δεν ορθογραφείται ως «σύσφιγξη»