Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κώστας Πώποτας
πρόταση:Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε. Το Σ.Α.Ε. είναι γνωμοδοτικό όργανο της Ελληνικής πολιτείας. Εισηγείται, προτείνει και γνωμοδοτεί προς την Ελληνική Πολιτεία είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε μετά από υποβολή σε αυτό Σχεδίων Νόμων (από τον αρμόδιο Υπουργό) ή Προτάσεων Νόμων σε ζητήματα που αφορούν τους αποδήμους, όπως:α) Η διατήρηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτιστικής ταυτότητας,β) Η σύσφιγξη των δεσμών των αποδήμων μεταξύ τους όσο και με την Ελλάδα,γ) Η συμβολή στην σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών υποδοχής αποδήμων με την Ελλάδα,δ) Τα στρατολογικά, οικονομικά και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα των αποδήμων.ε) τα ζητήματα εκπαίδευσης των αποδήμων 2. Το Σ.Α.Ε. μεριμνά για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν τους αποδήμους στις οικείες χώρες και στις γεωγραφικές Περιφέρειές του. 3. Το Σ.Α.Ε. συνεργάζεται με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Εκκλησία. Β. Το Σ.Α.Ε. αναπτύσσει αυτοτελώς δράσεις ιδίως στους τομείς υπό ανωτέρω 1. α), β) και ε). *****Μου φαίνεται απόλυτα λογικό το ΣΑΕ να εμπλέκεται σε ζητήματα παιδείας για τα οποία παρέχεται εγγύηση από την παράγραφο 1 του άρθρου 108 του Συντάγματος. Επιπλέον παρίσταται εξίσου λογικό σταδιακά το ΣΑΕ να αναλαμβάνει δράσεις για την παιδεία των αποδήμων.
 
 
Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κυκκώτης
στο άρθρο 02 στην παράγραφο 2 να προσθεθεί«Το ΣΑΕ να συνεργάζεται με Κυβερνητικούς και Μη Κυβερνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και στις χώρες που ζουν Απόδημοι, ως επίσης και με Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Περιβάλλοντος και στήριξη διαλόγου για την ειρηνικη συνύπαρξη των Λαών»
 
 
Γιώργος
Ένα απο τα προβλήματα των φορέων του Δημοσίου είναι ότι έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες. Έτσι θεωρώ ότι τα θέματα της διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού πρέπει να τεθούν υπό το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού το οποίο πρέπει να οργανωθεί και ενισχυθεί στα πρότυπα του αντίστοιχου Γαλλικού Ινστιτούτου. Ως προς το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού νομίζω ότι πρέπει να περιοριστεί σε ένα ρόλο καθαρά συμβουλευτικό και μόνο αναφορικά με τους Έλληνες οι οποίοι διαμένουν σε άλλες χώρες και έχουν την ιθαγένεια των χωρών αυτών, παρέχοντας γνωμοδοτήσειςα) για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου το οποίο ρυθμίζει το καθεστώς των ομογενών εντός της ελληνικής έννομης τάξης,β) του τρόπου με τον οποίο μπορούν να έρθουν σε επαφή με το ελληνικό κράτος για τη διευθέτηση των υποθέσεων τους (από τη στρατιωτική θητεία μέχρι τα περιουσιακά τους στοιχεία) καιγ)ως ένας διοικητικός δίαυλος πληροφόρησης ως προς τα ιδιαίτερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ομογενείς στις χώρες που διαμένουν. Αναφορικά με τους Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό χωρίς όμως να κατέχουν την ιθαγένεια της χώρας αυτής, τα προξενεία και οι πρεσβείες πρέπει να είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς για τη διευθέτηση των υποθέσεων τους.
 
 
Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής
Νομίζουμε ότι το Συντονιστικό Συμβούλιο πρέπει να εκπροσωπεί επτά χώρες, όσα είναι και τα Μέλη του. Ο νόμος πρέπει να προβλέψει να μην εκλεγεί ένα Συντονιστικό Συμβούλιο με μέλη από μια η δύο μόνο χώρες, όπως θα μπορούσε να συμβεί στη Λατινική Αμερική όπου η Αργεντινή και η Βραζιλία έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο ελληνικό πληθυσμό από χώρες όπως η Βενεζουέλα, η Κόστα Ρίκα, ο Παναμάς, το Περού, η Ουρουγουάη, η Χιλή. Ακόμη χειρότερα αν η πλειοψηφία των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου προέρχεται από μια μόνο κοινότητα.10.7. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης μέλους του Συντονιστικού, αυτό να αντικατασταθεί από επιλαχόντα της ίδιας χώρας και αν δεν υπάρχει, από μια χώρα χωρίς εκπρόσωπο.