Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιώργος
Πολλά όργανα = Διοικητικός κατακερματισμός και απραξία.Απλά πράγματα χρειάζονται: Ένα Συμβούλιο που θα λαμβάνει τις αποφάσεις, ένας πρόεδρος που θα εκπροσωπεί το Συμβούλιο, μια γραμματεία για τη διοικητική υποστήριξη και φυσική παρουσία υπαλλήλων του Συμβουλίου στις πρέσβείες μας στις χώρες όπου διαμένει μεγάλος αριθμός ομοεγενών (π.χ ΗΠΑ, Αυστραλία). Σε χώρες όπου διαμένει ένας μικρός αριθμός ομογενών δεν απαιτείται ειδικό προσωπικό και μπορούν οι πρεσβείες να ενημερώνουν σχετικά το ΣΑΕ.Όσον αφορά τη συμμετοχή των οργανώσεων του εξωτερικού, όπως προτείνεται αν κατάλαβα καλα, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει. Το ΣΑΕ πρέπει να είναι όργανο του ελληνικού κράτους, το οποίο μπορεί να διατηρεί σχέσεις και να συμβουλεύεται τις διάφορες οργανώσεις