Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κώστας Πώποτας
Συμφωνώ με τον Π. Παπαχριστόπουλο οτι χρειάζεται να προσδιοριστεί η έδρα των περιφερειών ώστε να τονιστεί και ο διεθνής χαρακτήρας του ΣΑΕ. Δεν είναι εντούτοις κακή η ιδέα να συνδεθεί η έδρα με τον Συντονιστή.
 
 
Συντονιστικό Συμβούλιο ΣΑΕ Ωκεανίας & Άπω Ανατολής
Άρθρο 13Προεδρείο ΣΑΕΠαρα. 1.Δεν είναι δυνατό σε ένα Οργανισμό με παγκόσμιο χαρακτήρα, να καταργηθεί η θέση του Γραμματέα. Το Εκτελεστικό του ΣΑΕ πρέπει να αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμεία. Να διαφοροποιηθούν τα άρθρα 13.1 13.3 και 15.1 για να συμπεριλάβουν και τη θέση του Γραμματέα.
 
 
Παύλος Κερασαββόπουλος
Για πιό λογο στο ανωτέρω σχήμα δεν υπάρχει θέση Γραμματέα; Πιστεύω οτι πρέπει να υπάρχει η θέση Γραμματέα.
 
 
Κώστας Πώποτας
εις επίρρωση προηγουμένων παρατηρήσεων προτείνω να διαμορφωθεί λιτά το άρθρο 9 και να προβλεφθούν αλλου τα της οργάνωσης εκλογών :Άρθρο 9 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα μέλη τα οποία έχουν τακτοποιήσει την εισφορά τους. Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από οποιαδήποτε συνέλευση ή εκλογή, συντάσσεται κατάλογος εκλογέων. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Οι κατάλογοι των υποψηφίων του Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια οριστικοποιούνται επτά (7) ημέρες πριν την εκλογή και αναρτώνται στο διαδίκτυο. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά η με συνδυασμό των ανωτέρω μεθόδων.