Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιώργος
Πολλά όργανα = Διοικητικός κατακερματισμός και απραξία.Απλά πράγματα χρειάζονται: Ένα Συμβούλιο που θα λαμβάνει τις αποφάσεις, ένας πρόεδρος που θα εκπροσωπεί το Συμβούλιο, μια γραμματεία για τη διοικητική υποστήριξη και φυσική παρουσία υπαλλήλων του Συμβουλίου στις πρέσβείες μας στις χώρες όπου διαμένει μεγάλος αριθμός ομοεγενών (π.χ ΗΠΑ, Αυστραλία). Σε χώρες όπου διαμένει ένας μικρός αριθμός ομογενών δεν απαιτείται ειδικό προσωπικό και μπορούν οι πρεσβείες να ενημερώνουν σχετικά το ΣΑΕ.Όσον αφορά τη συμμετοχή των οργανώσεων του εξωτερικού, όπως προτείνεται αν κατάλαβα καλα, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει. Το ΣΑΕ πρέπει να είναι όργανο του ελληνικού κράτους, το οποίο μπορεί να διατηρεί σχέσεις και να συμβουλεύεται τις διάφορες οργανώσεις
 
 
Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κυκκώτης
στο άρθρο 04 να προσθεθεί ως 6. Εξαμελής Εποπτική Γραμματεία λειτουργίας των πέντε Οργάνων του ΣΑΕ με τη συμμετοχή ενος εκλελεγμενου εκπροσώπου από κάθε Όργανον κι ενός εκπροσώπου του Ελληνικού Κράτους»
 
 
Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κυκκώτης
στο άρθρο 05 στο τέλος της παραγράφου Α να προσθεθεί «ως επίσης και άτομα που δεν έχουν ελληνική καταγωγή, αλλά έχουν συνάψει γάμον με άτομα ελληνικής καταγωγής»
 
 
Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής
18.4. Η αποστολή των προσκλήσεων πρέπει να γίνεται εγκαίρως λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Έλληνες του εξωτερικού διαμένουμε στο εξωτερικό, και ότι το αεροπορικό ταξίδι από διάφορες πόλεις της Λατινικής Αμερικής αργεί περισσότερο από 21 ώρες.