Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
KOUTROUMANIS DIMITRIOS
Συμφωνώ, όποιος δεν συμφωνεί και είναι αντίθετος του καταστατικού πρέπει να συμμορφώνεται ο καθένας μας
 
 
Papachristopoulos Paschalis
ΑΡΘΡΟ 16. Επίτιμα μέληΠοιος/οι αποφασίζει/ουν, με ποια κριτήρια και ποια διαδικασία, ποια είναι τα επίτιμα μέλη;ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:Το Προεδρείο ορίζει την διαδικασία και τα κριτήρια, απονομής του τίτλου του Επιτίμου Μέλους του ΣΑΕ και παρουσιάζει το τελικό κείμενο προς ψήφιση και έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση.Τα επιτίμα μέλη δύνανται να συμμετέχουν στην Τακτική Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 
 
Νίκος Μηλιώνης
ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΣΑΕ: Όλοι οι Οργανισμοί που εμπεριέχουν στην ονομασία τους Παν-Παμ- κλπ. ή είναι Ομοσπονδίες και κάθε Δευτεροβάθμιος Οργανισμός θα πρέπει να πληρούν τα παρακάνω κριτήρια.Τέτοια πρέπει να είναι: 1)Ύπαρξη καταστατικού2)Κατάλογος Μελών3)Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ.4)Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός.5)Ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού6)Ταχτικές Εκλογές , όπως ορίζει το καταστατικό.7)Θεματικές Εκδηλώσεις στον τόπο δραστηριώτητας8)Προγραμματισμός-Eκδηλώσεων και Γενικός Προγραμματισμός Η Γ.ΓΡ. Απόδημου Ελληνισμού τα κατά τόπους Προξενεία θα πρέπει να είναι ενήμεροι για όλα τα παραπάνω.Τα είδια κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι Οργανισμοί- Μέλη των δευτεροβαθμίων.Τρεις ή περισσότεροι Οργανισμοί-Σύλλογοι που πληρούν τα παρακάνω κριτήρια να μπορούν να δημιουργήσουν ένα Δευτεροβάθμιο Όργανο.