Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Fotis Papadikis
Ta simvoulia prepi na eklegonte apo prosopa Meli ton koinotiton tis kathe perioxis.
 
 
Νίκος Μηλιώνης
ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΣΑΕ: Όλοι οι Οργανισμοί που εμπεριέχουν στην ονομασία τους Παν-Παμ- κλπ. ή είναι Ομοσπονδίες και κάθε Δευτεροβάθμιος Οργανισμός θα πρέπει να πληρούν τα παρακάνω κριτήρια.Τέτοια πρέπει να είναι: 1)Ύπαρξη καταστατικού2)Κατάλογος Μελών3)Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ.4)Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός.5)Ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού6)Ταχτικές Εκλογές , όπως ορίζει το καταστατικό.7)Θεματικές Εκδηλώσεις στον τόπο δραστηριώτητας8)Προγραμματισμός-Eκδηλώσεων και Γενικός Προγραμματισμός Η Γ.ΓΡ. Απόδημου Ελληνισμού τα κατά τόπους Προξενεία θα πρέπει να είναι ενήμεροι για όλα τα παραπάνω.Τα είδια κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι Οργανισμοί- Μέλη των δευτεροβαθμίων.Τρεις ή περισσότεροι Οργανισμοί-Σύλλογοι που πληρούν τα παρακάνω κριτήρια να μπορούν να δημιουργήσουν ένα Δευτεροβάθμιο Όργανο.