Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Τεγγελίδου Γεσθημανή
Η αναφορά στα μέλη του ΣΑΕ είναι γενική, όπως γνωρίζεται ο απόδημος ελληνισμός είναι συγκεντρωμέος σε συγκεκριμένα σχήματα, Ομοσπονδίες Ελληνικών Κοινοτήτων (δεν αναφέρονται στο σχέδιο νόμου), Ελληνικές Κοινότητες-Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι-Σύλλογοι Πολιτισμού(Λύκειο Ελληνίδων λ.χ., Σύλλογοι Θεατρικοί-ΜΜΕ εξωτερικού υπό μορφή εκπομπών, ιστοσελίδων ή περιοδικών). Θεωρώ την έννοια του μέλους με πιο συγκεκριμένα κριτήρια και όχι τόσο γενικά, σύλλογοι ή φυσικά πρόσωπα. Ευχ.