Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Φλωράκης Βασίλειος
Επειδή ως τέως πρόεδρος της ομοσπονδίας ελληνικών κοινοτήτων Γαλλίαςείχα μια μικρή συμμετοχή στην διαμόρφωση του συγκεκριμένου νόμου ,μέσω ΣΑΕ της περιόδου εκείνης ,θα ήθελα να γνώριζα τους λόγους της κατάργησης των αναφερομένων άρθρων του νόμου 3480/2006
 
 
Νίκος Μηλιώνης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Τα ΔΣ των περιφερειακών ΣΑΕ οφείλουν να είναι αντιπροσωπευτικά και να συμπεριλαμβάνουν στην σύνθεσή τους όλες τις περιοχές όπου υπάρχει Οργανωμένος Ελληνισμός.Όταν ένα μέλος του ΔΣ ενός περιφερειακού ΣΑΕ παύει να εκπροσωπεί έναν Οργανισμό αυτομάτως παύει να είναι και μέλος του ΔΣ του περιφερειακού ΣΑΕ και αντικαθίσταται από μέλος του ΔΣ του Οργανισμού. Δεν χρειαζόμαστε σε θέσεις κλειδιά άτομα που εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους και συχνά το παίζουν παράγοντες με αμφίβολα αποτελέσματα από όπου και αν έχουν περάσει.Την Προεδρία την μοιράζονται σε κάθε θητεία του περιφερειακού ΣΑΕ οι περιφέρειες που το αποτελούν εκ περιτροπής. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τα περιφερειακά ΣΑΕ συνεδριάζουν κάθε 2 χρόνια στις περιοχές τους με γνωστά εκ των προτέρων θέματα και ατζέντα. Τα έξοδα επιβαρύνουν τους Οργανισμούς που συμμετέχουν.Τα συμπεράσματα, οι συμμετοχές, τα πρακτικά κλπ. κατατίθενται στηνΓ.ΓΡ.Απ. Ελ. και στο ΔΣ του ΣΑΕ.Η θητεία του κάθε περιφεριακού Συμβουλίου ΣΑΕ είναι 2 χρόνια. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΑΕ (Στην Ελλάδα) Η ΓΣ του ΣΑΕ με εκλογές και συζήτηση πάνω στα συμπεράσματα των περιφερειακών συνελεύσεων να γίνεται κάθε 5 χρόνια με σφιχτό πρόγραμμα και δεν θα ξεπερνάει το τριήμεροΟ τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου εναλάσσεται ανάμεσα στις πόλεις που έχουν την υποδομή να στηρίξουν ένα τέτοιο Συνέδριο.Μόνιμα εργαστήρια στην ΓΣ θα είναι η Παιδεία, Ο Πολιτισμός και η Επικοινωνία. Κάποια από αυτά μπορούν να συνδυαστούν με το Δίκτυο της Νεολαίας ή των Επιστημόνων.Στην ΓΣ να υπάρχει στα εργαστήρια και στα Δίκτυα καθημερινό παρουσιολόγιο,
 
 
KOUTROUMANIS DIMITRIOS
Συμφωνώ, όποιος δεν συμφωνεί και είναι αντίθετος του καταστατικού πρέπει να συμμορφώνεται ο καθένας μας