Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
GEORGIOS TSAKALIDIS
Αγαπητοί κυρίες και κύριε, οσον αφορά τους πόρους βλέπω ότι απλά δεν υπάρχουν και δεν δεσμεύεται επ αυτού το ελληνικό κράτος, ουτε για λειτουργεικά έξοδα!!<>Αυτή η φράση φένεται να σας διαφεύγει τελείως. Προτείνω στο κομματι των πόρων, να μπουν τουλάχιστον κάποια λειτουργεικά έξοδα, διότι αν αυτό δεν γίνει, τότε το ΣΑΕ θα συνεχίσει να είναι ενα όργανο των έχοντων χοντρό πορτοφόλι και ο στόχος της πλατιάς εκπροσώπισης θα συνεχίσει να είναι απλά μη ρεαλιστικός.Ενα μέρος από τα έξοδα θα μπορούσε π.χ. να καλυφθεί από την παρακράτηση των πληρομών των Βουλευτών μελών της Επιτροπής για τα θεματα Απόδημου Ελληνισμού. Με εκτίμιση Δρ. Γεώργιος Τσακαλίδης