Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νίκος Μηλιώνης
Τα ΔΣ των περιφερειακών ΣΑΕ να οφείλουν να παρουσιάζουν ετήσιο οικονομικό απολογισμό και απολογισμό πεπραγμένων στους Οργανισμούς- Μέλη τους και στο Συμβούλιο του ΣΑΕ.