Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής
Προτείνουμε, εκτός από τη συνδρομή του κάθε μέλους, την επιβολή τέλους σε όλες της προξενικές πράξεις των Ελλήνων του εξωτερικού ώστε το Ελληνικό κράτος να ενισχύσει το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα όργανο της ομογένειας, με έσοδα προερχόμενα από την ίδια την ομογένεια χωρίς να επιβαρύνει των Έλληνα φορολογούμενο.
 
 
Νίκος Μηλιώνης
Τα ΔΣ των περιφερειακών ΣΑΕ να οφείλουν να παρουσιάζουν ετήσιο οικονομικό απολογισμό και απολογισμό πεπραγμένων στους Οργανισμούς- Μέλη τους και στο Συμβούλιο του ΣΑΕ.