Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιώργος
Πολλά όργανα = Διοικητικός κατακερματισμός και απραξία.Απλά πράγματα χρειάζονται: Ένα Συμβούλιο που θα λαμβάνει τις αποφάσεις, ένας πρόεδρος που θα εκπροσωπεί το Συμβούλιο, μια γραμματεία για τη διοικητική υποστήριξη και φυσική παρουσία υπαλλήλων του Συμβουλίου στις πρέσβείες μας στις χώρες όπου διαμένει μεγάλος αριθμός ομοεγενών (π.χ ΗΠΑ, Αυστραλία). Σε χώρες όπου διαμένει ένας μικρός αριθμός ομογενών δεν απαιτείται ειδικό προσωπικό και μπορούν οι πρεσβείες να ενημερώνουν σχετικά το ΣΑΕ.Όσον αφορά τη συμμετοχή των οργανώσεων του εξωτερικού, όπως προτείνεται αν κατάλαβα καλα, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει. Το ΣΑΕ πρέπει να είναι όργανο του ελληνικού κράτους, το οποίο μπορεί να διατηρεί σχέσεις και να συμβουλεύεται τις διάφορες οργανώσεις
 
 
Νίκος Μηλιώνης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Τα ΔΣ των περιφερειακών ΣΑΕ οφείλουν να είναι αντιπροσωπευτικά και να συμπεριλαμβάνουν στην σύνθεσή τους όλες τις περιοχές όπου υπάρχει Οργανωμένος Ελληνισμός.Όταν ένα μέλος του ΔΣ ενός περιφερειακού ΣΑΕ παύει να εκπροσωπεί έναν Οργανισμό αυτομάτως παύει να είναι και μέλος του ΔΣ του περιφερειακού ΣΑΕ και αντικαθίσταται από μέλος του ΔΣ του Οργανισμού. Δεν χρειαζόμαστε σε θέσεις κλειδιά άτομα που εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους και συχνά το παίζουν παράγοντες με αμφίβολα αποτελέσματα από όπου και αν έχουν περάσει.Την Προεδρία την μοιράζονται σε κάθε θητεία του περιφερειακού ΣΑΕ οι περιφέρειες που το αποτελούν εκ περιτροπής. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τα περιφερειακά ΣΑΕ συνεδριάζουν κάθε 2 χρόνια στις περιοχές τους με γνωστά εκ των προτέρων θέματα και ατζέντα. Τα έξοδα επιβαρύνουν τους Οργανισμούς που συμμετέχουν.Τα συμπεράσματα, οι συμμετοχές, τα πρακτικά κλπ. κατατίθενται στηνΓ.ΓΡ.Απ. Ελ. και στο ΔΣ του ΣΑΕ.Η θητεία του κάθε περιφεριακού Συμβουλίου ΣΑΕ είναι 2 χρόνια. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΑΕ (Στην Ελλάδα) Η ΓΣ του ΣΑΕ με εκλογές και συζήτηση πάνω στα συμπεράσματα των περιφερειακών συνελεύσεων να γίνεται κάθε 5 χρόνια με σφιχτό πρόγραμμα και δεν θα ξεπερνάει το τριήμεροΟ τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου εναλάσσεται ανάμεσα στις πόλεις που έχουν την υποδομή να στηρίξουν ένα τέτοιο Συνέδριο.Μόνιμα εργαστήρια στην ΓΣ θα είναι η Παιδεία, Ο Πολιτισμός και η Επικοινωνία. Κάποια από αυτά μπορούν να συνδυαστούν με το Δίκτυο της Νεολαίας ή των Επιστημόνων.Στην ΓΣ να υπάρχει στα εργαστήρια και στα Δίκτυα καθημερινό παρουσιολόγιο,