Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
GEORGIOS TSAKALIDIS
…οτι δεν κοστίζει δεν αξίζει, είναι η φράση που διέφυγε από το αρχικό κείμενο…