Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κώστας Πώποτας
για λόγους νομοτεχνικούς προτείνεται να μεταφερθεί το άρθρο 8 πιο πάνω υπό 2α και να διαμορφωθεί ως εξής: Αρθρο 2α Συγκρότηση του ΣΑΕ σε περιφέρειες Το Σ.Α.Ε. συγκροτείται από επτά (7) Περιφέρειες:- Καναδά,- Η.Π.Α.,- Λατινικής Αμερικής,- Ευρώπης,- χωρών της Παρευξείνιας ζώνης και Κεντρικής Ασίας,- Ωκεανίας – Άπω Ανατολής- Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής. Οι Έλληνες απόδημοι συμμετέχουν στο ΣΑΕ αναλόγως της χώρας κατοικίας τους, μέσω της αντίστοιχης περιφέρειας.
 
 
Δημήτριος Πούλος
Πραγματικά δεν ξέρω ποιός δημόσιος υπάλληλος (όπως είμαι κι εγώ) θα διαβάσει αυτήν την σύντομη τοποθέτηση, αλλά μου φαίνεται παράλογο το να συζητάμε καν για το εάν θα χρηματοδοτείται από το Ελληνικό κράτος το ΣΑΕ. Δηλαδή για να καταλάβω: μήπως πρόκειται για συνδικαλιστικό όργανο; εάν ναι, τότε καλώς να μην χρηματοδοτείται παρά μόνο από τα μέλη του! Αλλά πιστεύω, όπως κι ο καθένας (ακόμη και αυτοί που προτείνουν αυτές τις πρακτικές), ότι το ΣΑΕ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και σας ρωτώ: γιατί χρηματοδοτούνται από το κράτος τα κόμματα; γιατί πληρώνει το κράτος τη διενέργεια των εκλογών; γιατί δίνει μισθούς στους βουλευτές και τους δημάρχους; Θέλω να πιστεύω ότι αυτά είναι αυτονόητα για μια οργανωμένη κοινωνία! Ας αφήσουμε λοιπόν τις φτηνές δικαιολογίες-αποκυήματα του μνημονίου και ας διαφυλάξουμε με ό,τι λογικό κόστος απαιτεί την παρουσία της πατρίδας στον εξωελλαδικό χώρο..