Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής
18.4. Η αποστολή των προσκλήσεων πρέπει να γίνεται εγκαίρως λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Έλληνες του εξωτερικού διαμένουμε στο εξωτερικό, και ότι το αεροπορικό ταξίδι από διάφορες πόλεις της Λατινικής Αμερικής αργεί περισσότερο από 21 ώρες.