Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κώστας Πώποτας
παρεμβαίνω για να έχω την ικανοποίηση του πρώτου σχολίου αλλά θα επανέλθω λεπτομερέστερα. Η ιδέα να δοθεί στα φυσικά πρόσωπα η ιδιότητα του μέλους είναι ενδιαφέρουσα από άποψη άμεσης δημοκρατίας αλλά χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία όσον αφορά την εκλογή (ιδίως των περιφερειακών συμβουλίων) Κ. ΠώποταςΛουξεμβούργο
 
 
Κώστας Πώποτας
συμφωνώ εκ νέου με τον Π. Παπαχριστόπουλο και προτείνω:Μεταβατικές διατάξεις Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος παραμένει σε λειτουργία το προεδρείο του ΣΑΕ με αποκλειστική αρμοδιότητα την σύγκληση της Πρώτης Τακτικής Συνέλευσης σε ορίζοντα 6 μηνών από την ψήφιση του παρόντος. Για κάθε διαφορά σχετική με την εφαρμογή του παρόντος και εν γένει την λειτουργία του ΣΑΕ αρμόδιο δικαστήριο είναι το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
 
 
Κωνσταντινος Καλοποδαρεας
Αγαπητοί, Αυτή η διάταξη θέλει πολύ προσοχή. Διοτι στο παρελθόν, ανάλογα τα γούστα και οι φιλίες του προέδρου των περιφερειακών συμβουλίων, απεκλείσθηκαν φορείς με μεγάλη δραστηριότητα να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής, ενώ οργανισμοί μαϊμού επι χαρτιού και μόνο, καθώς και μπουλούκι εκκλησιαστικών οργανώσεων γέμισαν τις λίστες μελών. Εαν ξαναγίνει αυτό, και πάλι πάει περίπατο η προπάθειά σας….
 
 
Κώστας Πώποτας
θα πρόσθετα: Ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται για τη συμμετοχή στα όργανα του ΣΑΕ. Με οργανισμό που ψηφίζεται από την συνέλευση προβλέπονται τα της ημερησίας αποζημίωσης και των εξόδων ταξιδίου των μελών του προεδρείου και των περιφερειακών συμβουλίων. Τα προβλεπόμενα ποσά δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα ποσά που προβλέπονται για την λειτουργία της Βουλής.
 
 
Φλωράκης Βασίλειος
Νομίζω πως είναι αρμοδιότητα του νομοθέτου και όχι επιτροπής